Wat is de invloed van het Meerkeuzesysteem op het pensioengevend salaris?

Bij een systeem van flexibele arbeidsvoorwaarden kunnen uw medewerkers pensioengevend salaris ruilen voor niet-pensioengevende bestanddelen. Zij kunnen bijvoorbeeld hun vakantietoeslag of eindejaarsuitkering verlagen in ruil voor een fiets, vergoeding voor vakbondscontributie of een reiskostenvergoeding tot 19 cent per kilometer.

Als deze niet-pensioengevende bestanddelen waarnaar wordt geruild, onderdeel uitmaken van de werkkostenregeling, dan worden ze wel als pensioengevend beschouwd. Het pensioengevend salaris gaat daardoor niet omlaag. Dit is dus fiscaal voordelig en heeft geen nadelige gevolgen voor de pensioenopbouw van de medewerkers. Tot 1 januari 2016 hadden werkgevers nog de keuze om in deze gevallen het pensioengevend salaris te verlagen. Vanaf dit jaar is die keuze vervallen. Het pensioengevend salaris blijft in deze situaties van ruil gelijk.

Lees meer over de berekening van het pensioengevend salaris

Hulp bij het aanleveren van de gegevens

Welke gegevens levert u aan? En hoe berekent u gegevens zoals bijvoorbeeld de deeltijdfactor en voltijd jaarsalaris?

Bekijk de Handleiding aanlevering gegevens