Wat is de invloed van werken tijdens een bereikbaarheidsdienst?

​Werkt uw medewerker tijdens zijn bereikbaarheids- of slaapdienst? Dan neemt u de extra gewerkte uren (boven de contracturen) op in de deeltijdfactor.

De eventuele toeslag op deze uren neemt u op in de onregelmatigheidstoeslag (ORT). U past het voltijd jaarsalaris niet aan.

Let op! De toeslag/vergoeding voor het bereikbaar (niet actief) zijn, telt niet mee voor het pensioengevend salaris.

Hulp bij het aanleveren van gegevens