Wat is de visie van PFZW op de toekomst van het pensioenstelsel?

Ons land heeft een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Maar de wereld verandert en ons pensioen moeten we daarop aanpassen.

Nederland heeft een van de meest robuuste pensioenstelsels ter wereld. Juist omdat we voldoende geld gespaard hebben voor de komende generaties. We moeten dus zuinig zijn op ons stelsel. Zodat we over veertig jaar nog steeds het land zijn met de minste armoede onder ouderen. Maar de veranderende wereld vraagt ook dat ons pensioen meebeweegt.

Lees over de plannen van PFZW