Wat is onbetaald verlof?

​Uw medewerker onderbreekt in overleg met u geheel of gedeeltelijk zijn werkzaamheden voor een bepaalde periode. Tijdens deze periode ontvangt uw medewerker geen salaris voor het gedeelte dat hij onbetaald verlof opneemt.

Wat moet u regelen als uw medewerker met verlof gaat

Onbetaald verlof en pensioen

Uw medewerker bouwt tijdens onbetaald verlof geen pensioen op. Wel kan hij gratis verzekerd blijven voor de risico's van arbeidsongeschiktheid en overlijden. Dat betekent dat uw medewerker recht kan hebben op de voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid als hij tijdens zijn verlof arbeidsongeschikt wordt. Ook komen een  eventuele partner en/of kinderen in aanmerking voor (een volledig) partner- en wezenpensioen bij het overlijden van uw medewerker.

Lees meer over Bescherming bij verlof en werkloosheid

Pensioenopbouw vrijwillig voortzetten

Uw medewerker kan zijn pensioenopbouw zelf vrijwillig voortzetten. Hij betaalt dan de hele pensioenpremie zelf. Normaal betaalt u ook een deel. In sommige cao’s en arbeidsovereenkomsten is geregeld dat de werkgever bij het verlof een deel van de pensioenpremie betaalt.

Betaalt uw medewerker de pensioenpremie zelf? Dan kan hij bij de Belastingdienst informeren of hij de premie met zijn Inkomstenbelasting kan verrekenen.

Lees meer over vrijwillige voortzetting