Wat is ouderschapsverlof?

​Ouderschapsverlof is een wettelijk bepaalde vorm van onbetaald (deeltijd)verlof. Met ouderschapsverlof kan uw medewerker tijdelijk minder werken om meer tijd te besteden aan zijn kinderen. Het recht op ouderschapsverlof geldt voor beide ouders.

Voorwaarden ouderschapsverlof

Uw medewerker kan ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar. Ook moet hij ten minste 1 jaar bij dezelfde werkgever werken. Dit hoeft geen aaneengesloten jaar te zijn. De verschillende periodes kunnen worden opgeteld. De onderbreking tussen deze periodes mag niet meer dan 3 maanden zijn.

Uw medewerker kan voor elk kind apart ouderschapsverlof opnemen. Ook kan hij ouderschapsverlof krijgen voor zijn adoptiekind, pleegkind of stiefkind. Het kind moet wel bij hem wonen.

Meer informatie over ouderschapsverlof vindt u op rijksoverheid.nl.

Gevolgen van onbetaald verlof voor het pensioen

Neemt uw medewerker (gedeeltelijk) onbetaald verlof op? Dan bouwt hij tijdelijk minder of geen pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Wel kan uw medewerker gratis verzekerd blijven voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en overlijden. Dat betekent dat hij recht kan hebben op de voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid. Ook komen een eventuele partner en/of kinderen in aanmerking voor (een volledig) partner- en wezenpensioen bij het overlijden van uw medewerker.

Om gratis verzekerd te blijven, vult uw medewerker het formulier ‘Melding Bescherming bij verlof en werkloosheid’ in. Wij regelen dan de verzekering voor uw medewerker.

Formulier Bescherming bij verlof en werkloosheid

Als uw medewerker pensioen wil blijven opbouwen, dan kan hij dit bij PFZW op eigen kosten doen. Dit noemen we vrijwillige voortzetting. Het is ook mogelijk dat u (een deel van) de premie betaalt. In de cao kunnen aanvullende afspraken staan over doorbetaling van de premie door de werkgever. Ook kunnen werkgever en werknemer hierover individuele afspraken gemaakt hebben.

Lees meer over vrijwillige voortzetting

Wat moet u regelen als uw medewerker met verlof gaat