Wat moet ik doorgeven als mijn medewerker met onbetaald verlof gaat?

Geef de verlaagde deeltijdfactor van uw medewerker aan ons door. Uw medewerker ontvangt bij (gedeeltelijk) onbetaald verlof tijdelijk minder of geen salaris, omdat hij of zij minder of niet werkt.

U betaalt tijdens de verlofperiode dan geen pensioenpremie over de uren die hij niet werkt en uw medewerker bouwt tijdelijk minder of geen pensioen op.

Cao afspraken over vergoedingen

In een aantal cao’s heeft de medewerker recht op een vergoeding van de werkgever tijdens onbetaald verlof.

Rekenvoorbeeld om de deeltijdfactor te berekenen

Stel uw medewerker neemt 4 uur per week ouderschapsverlof op en heeft recht op een vergoeding van 25% over die uren. Voor het ouderschapsverlof werkte uw medewerker 24 uur per week. Een volledige werkweek is in uw bedrijf 36 uur. De deeltijdfactor wordt dan 21 uur (20 uur + 25% van 4 uur) / 36 uur = 0,5833. Had uw medewerker geen recht op een vergoeding, dan zou de deeltijdfactor 20 uur / 36 uur = 0,5556 bedragen.

Wijzigingen doorgeven

De Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) zorgt per 1 januari 2017 voor een andere manier van administreren. U levert nu maandelijks uw pensioengegevens en de wijzigingen daarin aan.

Bekijk welke wijzigingen u doorgeeft en hoe u dit doet

Hulp bij het aanleveren van de gegevens