Wat verandert er in de facturatie door de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)?

Door de invoering van de UPA per 1 januari 2017 verandert de facturatie. U gaat meer gespreid over het jaar betalen. Dit heeft effect op de budgettering voor komend jaar.

Vóór 1 maart 2017 levert u nog het jaarwerk over 2016 aan, waarna de laatste jaarlijkse eindafrekening volgt.

Bekijk wat er gaat veranderen in de facturatie