Wat vul ik in bij nummer inkomstenverhouding?

​In de aangifte loonheffingen vraagt de Belastingdienst niet naar de gegevens van de dienstbetrekking, maar naar de gegevens van de inkomstenverhouding (IKV). Aangezien de Uniforme Pensioen Aangifte zoveel mogelijk aansluit op de loonaangifte, dient u het nummer inkomstenverhouding (IKV-nummer) in te vullen.

 

In de loon- en pensioenaangifte kenmerkt een inkomstenverhouding zich door de combinatie van de volgende 3 gegevens:

  • uw loonheffingennummer
  • het Burgerservicenummer van de werknemer of, als dat er niet is, het personeelsnummer
  • het nummer inkomstenverhouding
Een inkomstenverhouding is gekoppeld aan uw loonheffingennummer, een dienstbetrekking niet.

Doet u geen loonaangifte?

Ook als u geen loonaangifte doet, moet u het nummer inkomstenverhouding invullen. U mag zelf een nummer inkomstenverhouding toekennen. Let op, als u in de toekomst loonaangifte gaat doen en/of een salarispakket krijgt, dan moet u het toegekende nummer overnemen in het salarispakket.

Wat vult u in bij nummer inkomstenverhouding?

U geeft zelf elke inkomstenverhouding een nummer en u vermeldt dit in de loonstaat. Het nummer inkomstenverhouding (IKV-nummer) is een unieke code van maximaal vier cijfers die u aan elke inkomstenverhouding met een medewerker toekent. Als u voor de eerste keer een IKV-nummer toekent aan een medewerker, kunt u het beste beginnen bij 1.

Heeft u voor een inkomstenverhouding eenmaal een bepaald nummer gekozen? Gebruik dat nummer dan in alle volgende (pensioen)aangiften voor die inkomstenverhouding. Gebruik datzelfde nummer in het salarispakket.

Meerdere inkomstenverhoudingen voor 1 medewerker

U kunt meer dan 1 inkomstenverhouding hebben met een medewerker, bijvoorbeeld als deze medewerker 2 functies vervult in uw organisatie.

Of als uw medewerker een pensioenuitkering via u krijgt (uit een eerdere dienstbetrekking) en tegelijk nog een dag blijft werken (huidige dienstbetrekking). Neem de werknemer dan voor iedere inkomstenverhouding onder een ander IKV-nummer op.

Een medewerker die opnieuw in dienst treedt, geeft u een nieuw IKV-nummer.

Einde inkomstenverhouding

Eindigt een dienstbetrekking? Dan eindigt ook de inkomstenverhouding. Soms wordt een dienstbetrekking (later) voortgezet. Er is dan sprake van een nieuwe inkomstenverhouding. U heeft dan een nieuw IKV-nummer nodig.

Ander administratiekantoor of een ander salarispakket

Verandert u van administratiekantoor of salarispakket? Zorg ervoor dat de IKV-nummers in de nieuwe situatie overeenkomen met de nummers in de oude situatie. Gebruikt u afwijkende IKV-nummers? Dan krijgt u de melding dat er nog geen pensioenaangifte is gedaan voor de oude nummers. U lost dit op door de oude inkomstenverhouding te beëindigen en het nieuwe nummer aansluitend te laten starten.

Hulp bij het aanleveren van de gegevens

Veelgestelde vragen over de UPA

Handleiding aanleveren UPA (PDF)