Wat wordt bedoeld met het fulltime (voltijd) jaarsalaris?

​Fulltime (voltijd) jaarsalaris

Het brutosalaris op jaarbasis van een fulltimer, dan wel het naar fulltime omgerekende bruto jaarsalaris van een parttimer. U geeft altijd het voltijd jaarsalaris op, ook als uw medewerker parttime werkt of als oproepkracht werkzaam is.

Het voltijd jaarsalaris is gelijk aan het brutosalaris op jaarbasis: dertien maal het vier-wekensalaris of twaalf maal het maandsalaris. Dit salaris vormt de basis voor de berekening van de pensioenpremie en wordt ook wel pensioengevend salaris genoemd.

Lees meer over het berekenen van het pensioengevend salaris