Wat zijn de verloonde uren?

De verloonde uren voor pensioen (of verloonde uren voor regeling) moet u elke periode (maand of 4 weken) doorgeven. Dit geldt voor zowel vaste medewerkers als voor oproepkrachten.

Uren en toeslagen die deel uitmaken van de verloonde uren voor pensioen:

  • vaste gewerkte uren;
  • extra gewerkte uren (deze verhoogt u met het percentage adv-/vakantiedagen over deze uren);
  • uitbetaalde vakantie-uren tijdens dienstverband (niet bij ontslag);
  • de toeslag die een oproepkracht ontvangt voor adv-/vakantiedagen. De gewerkte uren hoogt u op met dit percentage;
  • ziekengeld (meerwerk) uren en doorbetaalde WAZO uren door het UWV.

De verloonde uren voor pensioen mogen geen schommelingen vertonen in maanden die meer of minder SV dagen hebben. Schommelingen zijn alleen toegestaan in maanden waarin extra uren gewerkt zijn.

Afronden op twee decimalen

De verloonde uren worden afgerond op twee cijfers achter de komma. Het derde cijfer achter de komma is bepalend voor de afronding: t/m 4 naar beneden, 5 t/m 9 naar boven.

Meer werken dan in de cao staat

Vanaf 1 januari 2006 geldt dat iedere medewerker ook pensioen opbouwt over de uren die hij méér werkt dan de voor hem normaal geldende cao-werktijd. Met andere woorden: de verloonde uren voor pensioen kunnen hoger zijn dan 156 uur per periode bij een werkweek van 36 uur. (Bij een werkweek van 38 uur geldt 164,67 uur en bij een werkweek van 40 uur geldt 173,33 uur).

Meer informatie