Waaruit bestaat het bruto jaarsalaris?

Het voltijd jaarsalaris is gelijk aan brutosalaris op jaarbasis: dertien maal het vier-wekensalaris of twaalf maal het maandsalaris. Dit salaris vormt de basis voor de berekening van de pensioenpremie en wordt ook wel pensioengevend salaris genoemd.

De peildatum voor de berekening van het salaris is 1 januari. In het jaar van indiensttreding geldt het salaris op jaarbasis op de datum van indiensttreding.

Bekijk uit welke onderdelen het pensioengevend salaris bestaat