Wat is de definitie van AOW-franchise?

Het deel van het salaris dat in de berekening van het ouderdomspensioen buiten beschouwing wordt gelaten, omdat de AOW voor dit deel voorziet in pensioeninkomen. De AOW-franchise wordt bij deeltijdwerk naar verhouding toegepast.

Bekijk de franchises die gelden bij het pensioen