Wat is de middelloonregeling?

Per 1 januari 2004 is Pensioenfonds Zorg en Welzijn overgestapt op een middelloonregeling. In een middelloonregeling is uw pensioen gebaseerd op het salaris dat u gemiddeld verdiende. Elk jaar dat u werkt, bouwt u pensioen op over uw salaris dat u in dat jaar verdient. Tijdens de opbouw wordt uw pensioen indien mogelijk aangepast aan de algemene stijging van de salarissen in de sector zorg en welzijn (indexering). Of indexering al dan niet doorgaat, hangt af van de dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De pensioenrechten die u tot 2004 mogelijk heeft opgebouwd onder de eindloonregeling, blijven behouden.