Wat is een verplichtstelling?

Een organisatie is verplicht verzekerd omdat zij behoort tot een bedrijfstak die verplicht is om deel te nemen in de pensioenregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn, volgens een besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De minister stelt deelneming verplicht op verzoek van een representatieve vertegenwoordiging van de betreffende bedrijfstak. Zo'n verzoek kan tot stand komen tijdens onderhandelingen over de CAO tussen werkgevers- en werknemersorganisaties.

Bekijk een overzicht van alle organisaties die zich moeten aansluiten