Het pensioen

Het pensioen van uw medewerkers is bij PFZW goed geregeld.

Het pensioenpakket

Het complete pensioenpakket voor uw medewerker in kaart gebracht en op een rij gezet.

Statuten en reglementen

Hier vindt u de meest actuele versie van de statuten en reglementen van PFZW.

Instapregeling

De Instapregeling biedt onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om geleidelijk in te stromen in de collectieve pensioenregeling.

Voordelen collectief pensioen

Een collectief pensioen staat voor solidariteit en delen van risico’s. Samen kunnen we meer geld bij elkaar brengen voor het pensioen.

Beleggen

Wij doen er alles aan om uw werknemers een goed en betaalbaar pensioen te bieden. Dat kan alleen als we de premie beleggen.