PFZW nettopartnerpensioen

Een hoger pensioen voor de partner

​De overheid heeft de pensioenen versoberd. Hierdoor bouwen uw medewerkers in 2019 geen pensioen meer op over hun (naar fulltime omgerekende) bruto salaris boven € 107.593.  

Dat betekent onder meer dat uw medewerkers in de basisregeling niet over hun volledige salaris partnerpensioen opbouwen. Met PFZW nettopartnerpensioen kunnen uw medewerkers een tekort aan partnerpensioen voorkomen. Zo blijft de partner bij overlijden goed verzorgd achter.  

Aanbod eind april

In april ontvangen medewerkers die al meedoen met PFZW nettopartnerpensioen een bevestiging van de verlenging, als zij aan de voorwaarden voldoen. Wie dat niet doet, krijgt daarover persoonlijk bericht. Medewerkers die per 1 januari 2019 aan de voorwaarden voldoen ontvangen in april een aanbod. Voor PFZW nettopartnerpensioen worden geen medische waarborgen gevraagd. Wie een (eenmalig) aanbod krijgt, moet deze daarom altijd vóór de op het aanbod  aangegeven deadline accepteren. 

Hoe werkt het?

Als uw medewerker (opnieuw) kiest voor PFZW nettopartnerpensioen, legt hij vanuit zijn nettoloon premie in. U houdt deze premie in mei in op het nettosalaris van medewerker. Als een van uw medewerkers kiest voor PFZW nettopartnerpensioen, krijgt u daarvan altijd bericht en een betaalinstructie. De partner van uw medewerker is vanaf dat moment in principe verzekerd. Let op: de premie moet wel (volledig) en tijdig aan ons worden overgemaakt, anders heeft de partner van uw medewerker geen recht op PFZW nettopartnerpensioen.

PFZW nettopartnerpensioen is een individueel pensioenproduct. Als een medewerker ervoor kiest om mee te doen, bent u als werkgever verplicht om hieraan mee te werken. Wilt u aanvullende pensioenen voor uw medewerkers onderbrengen bij een andere pensioenuitvoerder, dan moet u een vrijstelling aanvragen. 

Heeft uw medewerker vragen?

U kunt uw medewerker verwijzen naar een pagina met meer informatie over PFZW nettopartnerpensioen. Hier vindt uw medewerker ook een lijst veelgestelde vragen en antwoorden

Lees hier de meest gestelde vragen door werkgevers