Wezenpensioen

Als u overlijdt

​Medewerkers die bij ons ouderdomspensioen opbouwen zijn automatisch verzekerd voor wezenpensioen. Als uw medewerker overlijdt, hebben de kinderen tot 21 jaar recht op wezenpensioen.

Wezenpensioen in het kort

Het wezenpensioen is afgeleid van het ouderdomspensioen dat uw medewerker heeft opgebouwd en nog zou hebben opgebouwd tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd:

  • Uw medewerker laat een (ex-)partner achter: het wezenpensioen is 0,25% van uw salaris min de AOW-franchise* voor elk jaar dat u bij ons pensioen opbouwde (halve wees)
  • Uw medewerker laat geen (ex-)partner achter: het wezenpensioen is 0,50% van uw salaris min de AOW-franchise* voor elk jaar dat u bij ons pensioen opbouwde (volle wees)
  • Het wezenpensioen wordt over maximaal 5 wezen berekend. Als er meer dan 5 kinderen zijn, dan wordt het bedrag gelijk verdeeld over alle kinderen.
  • De uitbetaling van het wezenpensioen gebeurt vanaf de eerste dag van de maand direct na het overlijden. Op het jaarlijkse pensioenoverzicht staat waar het kind recht op heeft.

    * In 2019 is de AOW-franchise € 12.426,-.

Wanneer hebben kinderen recht op wezenpensioen?

Op basis van de gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie, wordt gekeken of uw medewerker kinderen jonger dan 21 jaar achterlaat die in aanmerking komen voor wezenpensioen.

Op de website voor uw medewerkers kunt u meer lezen over het wezenpensioen.

Lees meer over wezenpensioen