Het pensioenpakket

Een overzicht van wat het pensioenpakket bevat voor uw werknemers.

Ouderdomspensioen

Uw medewerker bouwt bij ons ouderdomspensioen op. Lees er meer over onder Particulieren.

Partnerpensioen

Partnerpensioen is pensioen voor de partner van uw medewerker die komt te overlijden. Lees er meer over.

Arbeidsongeschikt

Wanneer uw medewerker (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, kan uw medewerker recht hebben op een aanvullend pensioen van PFZW.

Aanvullend nettopartnerpensioen

Over een salaris boven € 107.593 bruto per jaar (2019) bouwt uw medewerker geen ouderdoms- en partnerpensioen op in de collectieve basisregeling. Hij kan bij PFZW zelf een aanvulling op het partnerpensioen regelen.

Vrijwillige voortzetting

Als de premieplicht vervalt of het salaris sterk daalt, dan kan uw medewerker er voor kiezen om zijn pensioenopbouw voort te zetten.

Verlof

Wat moet u in uw administratie wijzigen en wat moet uw medewerker regelen als hij met (gedeeltelijk) verlof gaat?

Werkloosheid

Wat moet u en uw medewerker regelen als hij wordt ontslagen en hoe informeert u?

Wezenpensioen

Medewerkers die bij ons ouderdomspensioen opbouwen zijn automatisch verzekerd voor wezenpensioen. Als uw medewerker overlijdt, hebben de kinderen tot 21 jaar recht op wezenpensioen.