Bescherming bij verlof en werkloosheid

Bij onbetaald verlof of ontslag blijft uw medewerker deels verzekerd voor de gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Hiervoor moet u uw medewerker wel aanmelden.

Wat is bescherming bij verlof en werkloosheid?

Als uw medewerker met onbetaald verlof gaat of ontslagen is kan uw medewerker wel kosteloos verzekerd blijven tegen de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Dit heet bescherming bij verlof en werkloosheid. Dit heeft de volgende voordelen:

  • Wordt uw medewerker arbeidsongeschikt? Dan heeft hij mogelijk recht op premievrije pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidspensioen.
  • Overlijdt uw medewerker? Dan krijgt zijn partner partnerpensioen en zijn kinderen, jonger dan 21 jaar, wezenpensioen.

Wanneer heeft mijn medewerker recht op bescherming bij verlof en werkloosheid?

Uw medewerker heeft recht op deze bescherming bij (gedeeltelijk):  
  • onbetaald bevallingsverlof
  • kort- en langdurend zorgverlof
  • ouderschapsverlof
  • sabbatsverlof
  • levensloopverlof
  • studieverlof
  • ontslag
  • overig

Is er sprake van een gedwongen ontslag? Ook dan kan uw medewerker verzekerd blijven voor de risico's van arbeidsongeschiktheid en overlijden zolang hij een loongerelateerde uitkering ontvangt.

Meld uw medewerker aan voor bescherming bij verlof en werkloosheid

Heeft uw medewerker recht op bescherming bij verlof en werkloosheid? Geef dit aan ons door via het formulier bescherming bij verlof en werkloosheid in. U vult dit formulier samen met uw medewerker in. Dit stuurt u vervolgens naar ons op.

Download Formulier melding bescherming bij verlof en werkloosheid

Wijzingen altijd doorgeven

Het kan zijn dat uw medewerker tijdens de looptijd van de uitkering weer (meer) gaat werken of verdienen. De hoogte van de uitkering wordt dan aangepast. Wij passen de bescherming bij verlof en werkloosheid dan ook aan. Als u wijzigingen niet doorgeeft, kan het zijn dat wij het pensioen te hoog vaststellen. Dan loopt uw medewerker risico op een (forse) belastingheffing.

Opbouw ouderdomspensioen stopt 

Uw medewerker blijft dan wel verzekerd voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en overlijden. Er is echter geen pensioenopbouw meer. Als uw medewerker dat wel wil, kan deze de pensioenopbouw verder voortzetten door zelf de pensioenpremie te betalen. Dit noemen we vrijwillige voortzetting.  

Lees meer over vrijwillige voortzetting