Voor wie is de Instapregeling

En wat zijn de voorwaarden

Wanneer blijkt dat het voor u als werkgever nog niet mogelijk is om de premie die geldt voor de collectieve basispensioenregeling van PFZW voor alle medewerkers af te dragen, bieden wij de Instapregeling aan. Daarmee stroomt u geleidelijk in, in de collectieve basisregeling.

Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

1. U mag als organisatie contractueel aansluiten bij PFZW (u valt dus niet onder de verplichtstelling)

Wanneer mag u contractueel aansluiten?

2. U groeit stapsgewijs toe naar een volwaardige aansluiting bij de collectieve regeling

De 8 premietreden van de instapregeling