Wat is de Instapregeling van PFZW?

Stapsgewijs toegroeien naar de collectieve basisregeling

Met de Instapregeling start u als werkgever met een lagere pensioenpremie dan die van de collectieve basisregeling. Uw medewerkers bouwen pensioen op naar verhouding.

Elk jaar betalen u en uw medewerkers iets meer premie en bouwt uw medewerker meer pensioen op. Na maximaal 7 jaar betaalt u samen de volledige premie van de collectieve basisregeling. Vanaf dat moment gaat u verder met opbouwen in de collectieve basisregeling.

Arbeidsongeschiktheid

Bij aanvang is direct een volledig arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd tegen de in dat jaar geldende volledige arbeidsongeschiktheidpremie.

Acht premietreden

De Instapregeling van PFZW kent 8 stappen ofwel premietreden. U groeit stapsgewijs toe naar de premie van de collectieve basisregeling. Bij de laagste premietrede bedraagt het premiepercentage 30% van de volledige pensioenpremie. Bij elke volgende trede komt er 10% bij. Na maximaal 7 jaar geldt de volledige pensioenpremie. Vanaf dat moment betaalt u samen het volledige premiebedrag.

De Instappremiepercentages worden berekend over het pensioengevend salaris minus de franchise.

Premietredes instapregeling

In de onderstaande tabel ziet u de 8 premietredes met de bijbehorende percentages voor 2019.

Premietrede Instappercentage Instappremiepercentage​
1​ 30%​ 7,05%​
2​ 40%​ 9,40%​
3​ 50%​ 11,75%​
4​ 60%​ 14,10%​
5​ 70%​ 16,45%​
6​ 80%​ 18,80%​
7​ 90%​ 21,15%​
8​ 100%​ 23,50%​

 

De bedragen in deze tabel hebben betrekking op de premie voor ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Bij de premie in de tabel komt nog de premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen, dat is in 2019 0,6%.

Uw Instappremie

U als werkgever bepaalt op welke premietrede uw pensioenopbouw start. Vanaf dat premieniveau gaat u elk jaar per 1 januari ten minste 10% (één premietrede) meer premie betalen. Als werkgever bepaalt u ook met hoeveel premietreden uw premie het volgende jaar stijgt.

Eerder opgebouwd pensioen?

Bouwde u al eerder pensioen op voor uw medewerkers? Dan bepaalt de hoogte van de premie in die regeling op welke premietrede uw pensioenopbouw start bij PFZW.

Voor wie is de Instapregeling bedoeld?

​​