Contractueel aansluiten bij PFZW

Wie mag contractueel aansluiten en hoe lang?

U kunt ervoor kiezen het pensioen van uw medewerkers contractueel bij PFZW onder te brengen.  

Staat u niet op de lijst van organisaties die verplicht zijn zich aan te sluiten bij PFZW? Dan kunt u zich contractueel aansluiten. Uw activiteiten moeten wel passen bij de sector zorg en welzijn.

Welke organisaties mogen contractueel aansluiten?

Gezondheidszorg

 • geestelijke gezondheidszorg
 • eerstelijns zorg (waaronder huisartsenzorg tandartsenzorg, gezondheidscentra)
 • arbodiensten
 • bemiddelingsbureaus zorg
 • payrollbedrijven en uitzendbureaus (voor minimaal 80% op de zorg gericht)
 • jeugdgezondheidszorg
 • kraamzorg (eenmanszaak)
 • trombosediensten
 • centra voor alternatieve geneeskunde
 • artsenlaboratoria
 • bloedbanken
 • abortusklinieken
 • sportmedische centra

Verpleging, verzorging en begeleiding (inclusief woondiensten)

​Hieronder vallen in ieder geval:

 • serviceflats
 • aanleunwoningen gehandicaptenzorg
 • bewindvoering
 • gehandicaptenvervoer
 • thuiszorg (eenmanszaak)
 • woondiensten

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

​Hieronder vallen in ieder geval alle vormen van welzijn:

 • rechtsbijstand
 • uitvaartverzorging en crematoria
 • belangenbehartiging
 • patiënten- en consumentenorganisatie
 • fondsenwerving in zorg en welzijn mits met CBF-keurmerk
 • internationale (ontwikkelings)samenwerking
 • werknemersorganisaties
 • werkgeversorganisaties in zorg en welzijn
 • sociale fondsen in zorg en welzijn
 • beroepsverenigingen in zorg en welzijn
 • diergeneeskunde en dierenwelzijn
 • familieverblijven bij ziekenhuizen

Cultuur, sport en verblijfsrecreatie

​Hieronder vallen in ieder geval:

 • kunsteducatie
 • amateurkunst
 • musea
 • bibliotheken
 • muziek
 • dans
 • theater
 • beeldende kunst
 • letteren
 • film en nieuwe media
 • populaire cultuur
 • sportbonden
 • buitensport
 • zwembaden
 • fitnesscentra
 • plaatselijke sportverenigingen
 • VVV’s
 • jeugdherbergen
 • bungalowparken.
 

Religie

Uitsluitend voor zover er banden bestaan tussen deze werkgevers en de voorlopers van het fonds. Hieronder vallen instellingen organisaties van rooms-katholieke of PKN-herkomst:

 • ​Kloosters en congregaten
 • Missie en zending
 • Dekenaten en parochies
 • Gemeenten en kerken

 

 

Hoe lang duurt een contractuele aansluiting? 

De contractuele aansluitingsperiode bedraagt 10 jaar. Na die 10 jaar is deze periode te verlengen met opnieuw 10 jaar. Bij tussentijdse opheffing van de organisatie wordt het contract beëindigd.

Vul het aanvraagformulier in

Aan de hand van het online aanvraagformulier beoordelen wij of uw organisatie  contractueel aan mag sluiten. Een definitieve bevestiging ontvangt u binnen 15 werkdagen na het invullen van het aanvraagformulier.​ Wij kunnen hier telefonisch geen uitsluitsel over geven.

Naar het online aanvraagformulier

​