Wilt u zich bij ons aansluiten?

Kijk wie zich contractueel aan mag sluiten

U kunt ervoor kiezen het pensioen van uw medewerkers contractueel bij PFZW onder te brengen.

Staat u niet op de lijst van organisaties die verplicht zijn zich aan te sluiten bij PFZW? Dan kunt u zich contractueel aansluiten. Uw activiteiten moeten wel passen bij de sector zorg en welzijn.

Gezondheidszorg

 • geestelijke gezondheidszorg
 • eerstelijns zorg (waaronder huisartsenzorg tandartsenzorg, gezondheidscentra)
 • arbodiensten
 • bemiddelingsbureaus zorg
 • payrollbedrijven en uitzendbureaus (voor minimaal 80% op de zorg gericht)
 • jeugdgezondheidszorg
 • kraamzorg (eenmanszaak)
 • trombosediensten
 • centra voor alternatieve geneeskunde
 • artsenlaboratoria
 • bloedbanken
 • abortusklinieken
 • sportmedische centra

Verpleging, verzorging en begeleiding (inclusief woondiensten)

​Hieronder vallen in ieder geval:

 • serviceflats
 • aanleunwoningen gehandicaptenzorg
 • bewindvoering
 • gehandicaptenvervoer
 • thuiszorg (eenmanszaak)
 • woondiensten

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

​Hieronder vallen in ieder geval alle vormen van welzijn:

 • rechtsbijstand
 • uitvaartverzorging en crematoria
 • belangenbehartiging
 • patiënten- en consumentenorganisatie
 • fondsenwerving in zorg en welzijn mits met CBF-keurmerk
 • internationale (ontwikkelings)samenwerking
 • werknemersorganisaties
 • werkgeversorganisaties in zorg en welzijn
 • sociale fondsen in zorg en welzijn
 • beroepsverenigingen in zorg en welzijn
 • diergeneeskunde en dierenwelzijn
 • familieverblijven bij ziekenhuizen

Cultuur, sport en verblijfsrecreatie

​Hieronder vallen in ieder geval:

 • kunsteducatie
 • amateurkunst
 • musea
 • bibliotheken
 • muziek
 • dans
 • theater
 • beeldende kunst
 • letteren
 • film en nieuwe media
 • populaire cultuur
 • sportbonden
 • buitensport
 • zwembaden
 • fitnesscentra
 • plaatselijke sportverenigingen
 • VVV’s
 • jeugdherbergen
 • bungalowparken.
 

Religie

Uitsluitend voor zover er banden bestaan tussen deze werkgevers en de voorlopers van het fonds. Hieronder vallen instellingen organisaties van rooms-katholieke of PKN-herkomst:

 • ​Kloosters en congregaten
 • Missie en zending
 • Dekenaten en parochies
 • Gemeenten en kerken

 

 

  

Aan de hand van het online aanvraagformulier beoordelen wij of uw organisatie  contractueel aan mag sluiten. Een definitieve bevestiging ontvangt u binnen 30 werkdagen na het invullen van het aanvraagformulier.​