Benodigde informatie

Van uw oude pensioenbeheerder bij collectieve waardeoverdracht

Voor een soepele gang van zaken, vraagt u uw oude pensioenuitvoerder om medewerking. Het is belangrijk om te weten hoe uw oude pensioenuitvoerder te werk gaat en wat de overdrachtswaarde is die u meekrijgt.

Vraag ook een deelnemersbestand op bij uw huidige pensioenuitvoerder. Wij ontvangen het graag als Excel-bestand met per deelnemer de volgende gegevens:

  • naam;
  • BSN;
  • geboortedatum;
  • geslacht;
  • per pensioensoort de opgebouwd pensioenaanspraken, inclusief de ingangsleeftijd en eindleeftijd indien van toepassing; voor het partnerpensioen dient bovendien onderscheid gemaakt te worden tussen ruilbaar en niet-ruilbaar partnerpensioen.

Om het traject van collectieve waardeoverdracht in gang te kunnen zetten, hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • statuten;
  • uittreksel KvK;
  • pensioenreglement werkgever;

Verder met het Stappenplan collectieve waardeoverdracht