Voorwaarden collectieve waardeoverdracht

Wanneer mag u collectieve waardeoverdracht aanvragen?

Er is sprake van een collectieve waardeoverdracht van pensioen als de collectieve pensioenregeling van een (deel van de) organisatie wijzigt door een al dan niet gedwongen overstap naar een andere pensioenuitvoerder.

Collectieve waardeoverdracht mag in de volgende gevallen:

  1. beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst met de oude pensioenuitvoerder
  2. verandering van bedrijfsactiviteiten
  3. overgang van de onderneming
  4. liquidatie van de oude pensioenuitvoerder

 

Heeft u te maken met een liquidatie van de oude pensioenuitvoerder dan is collectieve waardeoverdracht naar de nieuwe pensioenuitvoerder verplicht.

Komt uw organisatie in aanmerking voor collectieve waardeoverdracht? Ga dan door naar het stappenplan.

Stappenplan Collectieve waardeoverdracht