Collectieve waardeoverdracht

Kijk waar u rekening mee moet houden

Onder welke voorwaarden werkt de oude pensioenuitvoerder mee?

Bij collectieve waardeoverdracht is de medewerking van de oude pensioenuitvoerder noodzakelijk. Het kan zijn dat de oude pensioenuitvoerder kosten in rekening brengt voor de overdracht. Deze zijn voor rekening van u als werkgever.

De kosten van de collectieve waardeoverdracht

PFZW brengt voor collectieve waardeoverdrachten de onderstaande kosten in rekening:

  • Opslag beleggingskosten: 0,25% berekend over definitieve koopsom
  • Administratiekosten: € 100 per medewerker die akkoord gaat met de waardeoverdracht
  • De kosten van de benodigde accountantsverklaring
  • Eventueel andere onvoorziene kosten

Extra kosten bij overnemen van een uitkeringsovereenkomst

De pensioenregeling van PFZW is een uitkeringsovereenkomst. Als de pensioenregeling bij de oude pensioenuitvoerder ook een uitkeringsovereenkomst was, kunt u tegen extra kosten aanlopen. Bij collectieve waardeoverdrachten geldt namelijk de eis dat de pensioenen ten minste ‘collectief actuarieel gelijkwaardig’ overgenomen moeten worden.

Dat betekent het volgende. Is de overdrachtswaarde die de oude pensioenuitvoerder meegeeft lager dan de kosten om een gelijkwaardig pensioen bij PFZW aan te kopen? Dan moet de werkgever dit verschil aanvullen, anders kan de collectieve waardeoverdracht niet doorgaan.

Verder met het Stappenplan collectieve waardeoverdracht