Collectieve waardeoverdracht

Stappenplan voor u als werkgever

Wanneer u besluit over te stappen naar PFZW, dan wilt u misschien ook de waarde van de pensioenen die uw medewerkers al hebben opgebouwd overdragen naar PFZW: dat heet collectieve waardeoverdracht.

Als werkgever heeft u zelf de keus om dit aan te vragen. Dit kan ook wanneer u na een fusie nieuwe medewerkers aan wilt laten sluiten bij PFZW.

Voldoet u aan de voorwaarden om voor collectieve waardeoverdracht in aanmerking te komen? Dan kunnen uw medewerkers ieder voor zich nog kiezen of zij akkoord gaan met de waardeoverdracht.

Stappenplan

Collectieve waardeoverdracht kan lang duren want er moet veel worden geregeld.

Stap 1. U vraagt collectieve waardeoverdracht aan

Wat doet u?

U bent nieuw bij PFZW

U dient een verzoek in om aan te sluiten bij PFZW. Bij dit verzoek geeft u aan dat u naast het aansluiten ook wilt overgaan tot collectieve waardeoverdracht. U kunt daarvoor contact opnemen met onze werkgeversdesk.

Na fusie of overname

Is uw organisatie al aangesloten bij PFZW en is er sprake van een fusie met een organisatie die niet is aangesloten bij PFZW? Dan kan de organisatie waarmee u fuseert kiezen voor collectieve waardeoverdracht. Dat geldt ook bij de overgang van een organisatie naar een andere organisatie of bij een overname.

Wat doen wij?

Wij bekijken of we alle informatie ontvangen hebben die nodig is. U hoort van ons of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen.

Als u collectieve waardeoverdracht bij ons aanvraagt, gaan wij eerst na of u kunt aansluiten.

Moet ik aansluiten?
Meer over verplicht aansluiten

Mag ik aansluiten?
Meer over contractueel aansluiten

 

Waar let u op bij het maken van uw keuze?

Of u kiest voor collectieve waardeoverdracht, hangt af van een aantal argumenten. Deze argumenten moet u tegen elkaar afwegen. U moet bijvoorbeeld letten op:

  • Onder welke voorwaarden de oude pensioenuitvoerder meewerkt?
  • De kosten van de collectieve waardeoverdracht

 

Meer over de voorwaarden en kosten

Stap 2. Uw verzoek wordt beoordeeld

Wat doet u?

Vraag uw oude pensioenuitvoerder om medewerking. Vraag ook welke kosten uw oude pensioenuitvoerder in rekening brengt voor medewerking aan de waardeoverdracht.

Om uw collectieve waardeoverdracht in behandeling te kunnen nemen, hebben wij de de volgende informatie van u nodig.

Informatie van uw oude pensioenbeheerder

 

Wat doen wij?

U bent nieuw bij PFZW

Wij bekijken of we alle informatie ontvangen hebben die nodig is om uw verzoek in behandeling te nemen. Op basis van de informatie beoordelen wij of uw organisatie kan aansluiten. Omdat er veel gegevens verwerkt moeten worden duurt dit ongeveer 2 tot 4 weken.

Als u aan kun sluiten maken wij een offerte. Wanneer u de offerte aanvaart, kunnen we in principe een collectieve waardeoverdracht starten.

Na een fusie of overname

Als u al bij ons bent aangesloten en collectieve waardeoverdracht aanvraagt voor nieuwe medewerkers die na een fusie of overname bij uw organisatie in dienst komen, kunnen we de collectieve waardeoverdracht meteen starten.

 

Stap 3. U ontvangt van ons een voorstel

Wat doet u?

​Met de overdrachtswaarde die u van uw oude pensioenuitvoerder meekrijgt, koopt u pensioen in bij PFZW. Als die overdrachtswaarde niet hoog genoeg is, moet u als werkgever het verschil bijbetalen.

U laat ons weten of u hier mee akkoord gaat.

Wat doen wij?

U ontvangt van PFZW een voorstel tot overgang. In dit voorstel leest u de aansluitvoorwaarden bij PFZW. Ook leest u wat de koopsom is die PFZW vraagt voor het overnemen van de pensioenen die tot nu toe zijn opgebouwd bij uw oude pensioenuitvoerder.

Collectieve waardeoverdrachten naar PFZW zijn alleen mogelijk als de actuele dekkingsgraad van PFZW en het fonds dat overdraagt tenminste 105% is.

De actuele dekkingsgraad

 

Stap 4. U ontvangt van ons een contract

Wat doet u?

​Als u besluit het pensioen collectief over te dragen naar PFZW, sluit u een overeenkomst collectieve waardeoverdracht met PFZW.

Wat doen wij?

​U ontvangt een voorlopige ‘overdrachtsovereenkomst’. Dat is een overeenkomst tussen u, PFZW en uw oude pensioenuitvoerder. In deze overeenkomst staan afspraken over:

  • het vaststellen van de koopsom
  • het betalen van de koopsom
  • hoe de pensioenen worden overgedragen en omgezet bij PFZW
  • de vrijwaring van aansprakelijkheid

 

Als alle partijen het eens zijn met de (overdrachts)overeenkomst, ontvangt u van ons de definitieve overeenkomst. Deze ondertekent u en stuurt u terug .

 

Stap 5. DNB beoordeelt de plannen

Wat doet DNB?

Uw oude pensioenuitvoerder laat De Nederlandsche Bank (DNB) weten dat u de waarde van de pensioenen van u en uw medewerkers over wilt overdragen naar PFZW. DNB moet beoordelen of de collectieve waardeoverdracht op bezwaren stuit. DNB kijkt daarbij onder meer naar de financiële positie van beide pensioenuitvoerders. Als DNB geen bezwaar heeft, gaat de waardeoverdracht door.

Houd er rekening mee dat DNB drie maanden de tijd heeft om tot een beslissing te komen.

 

Stap 6. Uw medewerkers besluiten wat zij willen

Wat doet u?

​Nadat DNB met de waardeoverdracht heeft ingestemd, vraagt u uw medewerkers of zij akkoord gaan met de waardeoverdracht. Elke medewerker mag voor zichzelf beslissen of ze mee willen doen met de waardeoverdracht of niet.

Alle medewerkers moeten kunnen zien:

  • hoeveel pensioen ze hebben opgebouwd bij de oude pensioenuitvoerder vóór de waardeoverdracht
  • hoeveel pensioen ze daarvoor bij PFZW terugkrijgen na de waardeoverdracht

 

Medewerkers krijgen voldoende tijd hebben om te reageren. PFZW gaat voor dit soort zaken uit van een termijn van minimaal zes weken.

Wat doen wij?

​U krijgt van ons voorstellen met de aanspraken na Collectieve Waardeoverdracht, die u aan uw medewerkers kunt voorleggen voor instemming. 

Heeft u vragen of wilt u ondersteuning in de communicatie, dan kunt u contact opnemen met onze Werkgeversdesk.

 

Stap 7. Afronden en betalen

Wat doet u?

Als DNB akkoord is en bekend is welke medewerkers akkoord zijn, bepaalt uw oude uitvoerder de overdrachtswaarde aan ons.

Is de overdrachtswaarde lager dan de kosten om een gelijkwaardig pensioen bij PFZW aan te kopen? Dan betaalt u ons het verschil bij.

U zorgt ervoor dat uw oude pensioenuitvoerder ons alle pensioendossiers toestuurt en dat een accountant de dossiers heeft gecontroleerd.

 

Stap 8. De pensioenen zijn nu bij PFZW ondergebracht

Wat doet u?

​Uw werk zit er nu op. De collectieve overdracht is een feit.

Voor meer informatie over het opstarten van uw pensioenadministratie bij PFZW gaat u naar pfzw.nl/vanstart

U kunt er voor kiezen een administratiekantoor te machtigen en ook kunt u PFZW machtigen voor automatische icasso.

Pensioenaangifte via het salarispakket

Alle bij PFZW aangesloten organisaties zijn per 1 januari 2017 overgegaan op de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA). De UPA zorgt voor het volautomatisch uitwisselen van salaris- en pensioengegevens tussen organisaties en/of administratiekantoren en pensioenfondsen.

Voor meer informatie over het aanleveren van de pensioengegevens gaat u naar pfzw.nl/upa

Wat doen wij?

Wij sturen u informatie over:
•het opstarten van de pensioenadministratie;
•het maandelijks (of vierwekelijks) aanleveren van de pensioengegevens;
•het controleren en betalen van facturen;
•het machtigen van een administratiekantoor;
•het machtigen van PFZW voor automatische incasso.

Wij zorgen ervoor dat de pensioenen van uw medewerkers en van u op de juiste manier in onze administratie komen. Al die gegevens zijn terug te vinden op het Uniforme Pensioenoverzicht van het jaar na de overgang.

MijnPFZW

Met MijnPFZW heeft iedereen die pensioen opbouwt of opgebouwd heeft, altijd inzicht in de actuele pensioensituatie. Inloggen gebeurt met DigiD of gebruikersnaam en wachtwoord.

Daarnaast kunnen medewerkers in de pensioenplanner op MijnPFZW ook zien welke gevolgen het heeft om bijvoorbeeld meer of minder te gaan werken.​

​