Veelgestelde vragen over de transitie

SPTT gaat op in regeling PFZW

​​Het Pensioenfonds voor de Tandtechniek (SPTT) heeft het voornemen op te gaan in de regeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De overgang moet ingaan per 1 oktober 2018. Dit kan gevolgen hebben voor de gegevensaanlevering. U heeft hierover bericht gekregen.

Op deze pagina vindt u antwoord op veelgestelde vragen over het voornemen van SPTT om op te gaan in de regeling van PFZW.

Tandtechniek is een ultimo fonds en PFZW een primo fonds. Heeft dit naast het bepalen van het regelingloon per 1 oktober 2018 nog andere gevolgen?

Naast het bepalen van het PFZW regelingloon per 1 oktober 2018, volgen er geen andere consequenties door de wijziging van ultimo- naar primo fonds.​​​​

Wanneer moet een SWO het regelingloon aanleveren bij PFZW?

​De werkgever wordt aangesloten bij PFZW per 1 oktober 2018. De werknemers worden eveneens per 1 oktober 2018 aangemeld. Dit gebeurt bij de verwerking van de eerste UPA aanlevering.​​​​

Hoe gaat de overgang in zijn werk met betrekking tot aan- en afmelden bij SPTT (Centric) en PFZW?

​Wij verzoeken u om werknemer(s) per 30 september 2018 af te melden bij SPTT (Centric) en per 1 oktober 2018 als werknemer aan te melden bij PFZW.​​​

Wat zijn de afspraken rondom mutaties met terugwerkende kracht (TWK)?

​De werkgever dient de mutaties met terugwerkende kracht (TWK-mutaties) over de periode voor 1 oktober 2018 aan te leveren bij SPTT (Centric). PFZW neemt geen TWK-mutaties over deze periode in behandeling. Dit betekent dus dat alle TWK-mutaties over de periode voor 1 oktober 2018 uiterlijk eind november 2018 bij SPTT (Centric) moeten zijn aangeleverd. Per 1 december 2018 sluit SPTT (Centric) de pensioenadministratie van SPTT. Het is vanaf dat moment niet meer mogelijk TWK-mutaties aan te leveren.​​​​

Is het mogelijk om ook over de eerste 9 maanden aan te leveren en dus synchronisatie over het gehele jaar?

​Nee dit is niet mogelijk.​

Welke organisaties of instanties passen het principe van vierwekelijkse verloning toe?

​Dit wordt momenteel onderzocht.​​

Hoe ziet de planning eruit?

​In hoofdlijnen zijn de volgende momenten relevant:

September 2018:   Aansluitproces wordt uitgevoerd
Oktober 2018:       Eerste UPA aanlevering aan PFZW
1 december 2018:  TWK-mutaties over de periode tot 1 oktober 2018 zijn aangeleverd bij SPTT (Centric)
1 december 2018:  Centric sluit de pensioenadministratie bij SPTT​​


29 juni 2018
​​​​​​​​​​