Organisatiewijziging

Geef wijzigingen in uw organisatie altijd aan ons door. Neem contact met ons op om u te laten informeren over de gevolgen van uw wijziging.

Meld ons de volgende veranderingen in uw organisatie:

 • Fusie
 • Afsplitsing
 • Oprichting
 • Nieuwe verplichtstelling
 • Decentralisatie
 • Overname
 • Faillissement
 • Start van nieuwe activiteiten
 • Beëindiging van activiteiten
 • Verandering in de cao
 • Verandering in het salarispakket
 • Verandering in de rechtsvorm
 • Verzelfstandiging en voor de oprichting van maatschappen

Geef uw organisatiewijziging zo vroeg mogelijk door

Bovenstaande organisatorische wijzigingen hebben gevolgen voor onze relatie. Bij een reorganisatie kan de doelstelling zo wijzigen dat u niet meer onder onze pensioenregeling valt. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Het is raadzaam om hier vooraf rekening mee te houden, bijvoorbeeld met het sociaal plan.

Wijziging van uw loonheffingennummer

Verandert uw loonheffingennummer, bijvoorbeeld vanwege een fusie of verandering van de rechtsvorm? Meld ons dit dan. U krijgt vanwege de wijziging in het loonheffingennummer altijd een nieuw instellingsnummer.

Hoe geeft u de organisatiewijziging door?

Wij ontvangen uw organisatiewijziging graag per brief of per e-mail. Hierin omschrijft u de organisatorische wijziging. Vermeld ook de naam én het instellingsnummer van de betrokken organisatie(s). Bij een fusie stuurt u ook apart het fusieformulier mee.

Emailadres: relatiebeheer@pfzw.nl

Pensioenfonds Zorg en Welzijn
T.a.v. de afdeling Acceptatie
Postbus 117
3700 AC ZEIST

Let op!
Neem eerst contact met ons op

Om onjuiste berichtgeving aan uw medewerkers (en onnodige mutatieuitval) te voorkomen is het belangrijk dat u eerst contact opneemt met ons voor u medewerkers gaat aan- of afmelden bij een organisatiewijziging.