Premieberekening

De pensioenpremie berekenen we op basis van het bruto voltijd jaarsalaris en de deeltijdfactor.

Berekening premie ouderdomspensioen (op)

​​​​(bruto voltijd jaarsalaris - franchise) x deeltijdfactor x premiepercentage ouderdomspensioen

Berekening premie arbeidsongeschiktheidspensioen (ap)

(bruto voltijd jaarsalaris x deeltijdfactor - franchise) x premiepercentage arbeidsongeschiktheidspensioen

Berekening voltijd onregelmatigheidstoeslag (ort)

U berekent een voltijd ort door de verdiende ort te delen door de deeltijdfactor.
Daarbij houdt u rekening met de periode van de arbeidsverhouding.

Voorbeeldberekening
De verdiende ort is € 399 van januari tot en met april (4 maanden).
Omgerekend is dit (€ 399:4) x 12 = € 1.197 op jaarbasis.
De deeltijdfactor in dit voorbeeld is 44%.
De voltijd ort is dan: € 1.197 : 0,44 = € 2.720.

Let op! 

Vanaf 1 januari 2015 geldt de wet Witteveen, waarbij het salaris waarover iemand pensioen opbouwt is gemaximeerd. Ook de premie wordt gemaximeerd. Vanaf 1 januari 2019 is het bedrag gemaximeerd op € 107.593.

Voor het arbeidsongeschiktheidspensioen geldt geen maximum van € 107.593. Ook over het inkomen boven de € 107.593 blijft er premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen verschuldigd.

​​