Premiepercentages en franchises

Als werkgever bent u pensioenpremie verschuldigd. Het bestuur stelt de hoogte van de premie vast. De verhouding tussen de werkgevers- en de werknemersbijdrage wordt in de cao of in het arbeidsvoorwaardenoverleg bepaald.

Premiepercentages

Wat zijn de premiepercentages in 2019 en wat waren de percentages van de afgelopen jaren?

Lees meer over premiepercentages

Franchises

Bekijk alle franchises die gelden bij het pensioen in 2019 en de voorgaande jaren.

Lees meer over franchises​​