Premiepercentages

De premiepercentages over de afgelopen jaren vanaf 2000.

​​​​​​​​​Deze percentages gelden ook als uw medewerker de pensioenopbouw vrijwillig voortzet. Behalve als er sprake is van bescherming bij verlof en werkloosheid. Dan geldt er alleen een verlaagde premie voor ouderdomspensioen (in 2019: 20,7%) en hoeft er geen premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen te worden betaald.

Let op!  

Sinds 1 januari 2015 geldt de wet Witteveen, waarin het salaris voor de pensioenopbouw voor het ouderdomspensioen is gemaximeerd. Vanaf 1 januari 2019 is dit bedrag € 107.593. Ook de premie wordt gemaximeerd.

Voor het arbeidsongeschiktheidspensioen geldt geen maximum salaris van
€ 107.593. Ook over het inkomen boven de € 107.593 blijft er premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen verschuldigd.

 
Vanaf OP-premie* FLEX-premie** AP-premie*** AOW-franchise AP-franchise
​1-1-2019 ​23,5% ​n.v.t. ​0,6% ​€12.426 ​€20.940
​1-1-2018 ​23,5% ​n.v.t. ​0,7% ​€12.028 ​€20.450
​1-1-2017 ​23,5% ​n.v.t. ​0,5% ​€11.829 ​€20.108
​1-1-2016 ​23,5% ​n.v.t. ​0,4% ​€11.675 ​€19.758
​1-1-2015 ​23,5% ​n.v.t. ​0,4% ​€11.395 ​€19.463
1-1-2014 24,4% n.v.t. 0,4% €11.005 €19.253
1-1-2013 24,4% n.v.t. 0,4% €10.940 €19.043
1-1-2012 23,8% n.v.t. 0,4% €10.802 €18.747
1-1-2011 23,4% n.v.t. 0,4% €10.667 €18.460
1-1-2010 23,1% n.v.t. 0,5% €10.482 €18.242
1-1-2009 22,5% n.v.t. 0,5% €10.309 €17.900
1-1-2008 22,5% n.v.t. 0,8% €10.097 €17.301
1-1-2007 22,5% n.v.t. 0,8% €9.819 €16.858
1-1-2006 22,5% n.v.t. 0,8% €9.566 €16.493
1-1-2005 18,8% 4,9% 2,0% €13.858 €16.292
1-1-2004 13,6% 5,4% 3,3% €13.858 €16.292
1-1-2003 9,8% 4,9% 3,9% €13.580 €15.965
1-1-2002 5,8% 4,4% 3,9% €13.012 €15.299
1-1-2001 5,1% 4,2% 3,7% €12.067 €14.522
1-1-2000 5,1% 4,0% 3,7% €11.493 €13.912

* OP = ouderdomspensioen

** Voor 1999 was de premie voor het Flexpensioen OBU-premie

*** AP = arbeidsongeschiktheidspensioen