Toestemming voor pensioenaangifte via handmatige invoer

Aanvragen bij PFZW met formulier

​Bepaalde organisaties mogen de pensioenaangifte via handmatige invoer op pfzw.nl/mijnorganisatie doen. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Lees of uw organisatie voldoet aan de voorwaarden en vraag toestemming met een van de aanvraagformulieren.

Welke organisaties komen in aanmerking voor handmatige invoer?

Een zeer selecte groep organisaties komt in aanmerking om na 1 januari 2017 de pensioengegevens via pfzw.nl/mijnorganisatie aan te leveren:

1. Organisaties die predikanten en/of zendingswerkers in het buitenland in dienst hebben 

Voor het overige personeel dient u ervoor te zorgen dat u de juiste salarissoftware aanschaft, al dan niet via een administratiekantoor.
 

2. Kleine organisaties waarvoor de volgende punten gelden:

  1. U heeft minstens één en maximaal tien vaste medewerkers in dienst.

    Onder een vaste medewerker verstaan wij een medewerker die een arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft.

    Let op: organisaties met drie tot tien medewerkers komen alleen in aanmerking voor tijdelijk uitstel; én:

  2. Tot nu toe heeft u uw pensioenaangifte alleen via pfzw.nl/mijnorganisatie (voorheen Onlinedesk) aangeleverd; én:
  3. Uw organisatie heeft geen administratiekantoor dat uw pensioenadministratie beheert; én:
  4. Organisaties die al beschikken over een salarispakket mogen niet meer via handmatige invoer pensioenaangifte doen.

 

In alle andere gevallen bent u verplicht om na 1 januari 2017 geautomatiseerd (via een salarispakket) aan te leveren voor de UPA. Ons advies blijft om (via een administratiekantoor) te zorgen voor een salarispakket waarmee u geautomatiseerd kan aanleveren.

 
  

Tijdelijk zonder salarispakket aanleveren

Organisaties met drie tot maximaal tien medewerkers komen alleen in aanmerking om tijdelijk via handmatige invoer aan te leveren. Als uw organisatie hiervoor toestemming krijgt, dan geldt deze tot en met 31 december 2017. Vanaf 1 januari 2018 dient uw organisatie klaar te zijn voor geautomatiseerde aanlevering voor de UPA via een salarispakket. Zorg ervoor dat u vóór 1 januari 2018 beschikt over de juiste software en systemen om wel aan te kunnen leveren via de UPA. Dit dient de organisatie zelf (al dan niet via een administratiekantoor) in gang te zetten.

 

Aanvragen toestemming

Vraag toestemming aan met een van de formulieren:

Formulier voor organisaties met predikanten of zendingswerkers
Formulier voor organisaties met maximaal twee medewerkers
Formulier voor organisaties met drie tot tien medewerkers