Wat doe ik als kleine organisatie voor de UPA?

Het is van groot belang dat u ervoor zorgt dat u vóór 1 januari 2017 de juiste software heeft, al dan niet via een administratiekantoor, om geautomatiseerd aan te leveren voor de UPA. Dit werkt uiteindelijk voor u het meest efficiënt.

Check direct of uw software klaar is voor de UPA (PDF)

Kleine organisaties

Kleine organisaties kunnen vrijstelling of tijdelijk uitstel aanvragen om niet geautomatiseerd aan te leveren. Voor een selecte groep organisaties richten wij MijnOrganisatie in om handmatig – en dus niet via een salarispakket - aan te leveren. U kunt in aanmerking komen voor vrijstelling of tijdelijk uitstel in de volgende situatie:

  • U heeft minstens één en maximaal tien vaste medewerkers in dienst. Onder een vaste medewerker verstaan wij een medewerker die een arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft; én:
  • Tot nu toe heeft u uw pensioenaangifte alleen via Onlinedesk (nu MijnOrganisatie) aangeleverd; én
  • Uw organisatie heeft geen administratiekantoor dat uw pensioenadministratie beheert; én
  • De uitzonderingspositie geldt niet voor organisaties die beschikken over een salarispakket.

Tijdelijk uitstel

Let op: organisaties met drie tot maximaal tien medewerkers komen alleen in aanmerking voor een tijdelijk uitstel. Als uw organisatie tijdelijk uitstel krijgt, dan geldt deze tot 31 december 2017. Vanaf 1 januari 2018 dient uw organisatie klaar te zijn voor aanlevering via de UPA. Zorg ervoor dat u vóór 1 januari 2018 beschikt over de juiste software en systemen om wel geautomatiseerd via een salarispakket aan te kunnen leveren voor de UPA. Dit dient de organisatie zelf (al dan niet via een administratiekantoor) in gang te zetten.

Ons advies

Ons advies blijft om een salarispakket aan te schaffen waarmee u of uw administratiekantoor geautomatiseerd via een salarispakketkan aanleveren.

Vrijstelling aanvragen

Wilt u vrijstelling of tijdelijk uitstel aanvragen van het geautomatiseerd aanleveren via een salarispakket? Gebruik dan een van de aanvraagformulieren. Wij beoordelen uw aanvraag voor deze uitzonderingspositie zo spoedig mogelijk.

Voor organisaties met maximaal twee medewerkers:

Voor organisaties met minimaal drie en maximaal tien medewerkers:

Stuur het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier aan: upa@pfzw.nl o.v.v. “Uitzonderingspositie kleine organisaties”.

Ook interessant voor u: