Veelgestelde vragen over pensioenaangifte: Ontbrekende perioden

Vind hier het antwoord op uw vraag

Hier vindt u de meest gestelde vragen met betrekking tot ontbrekende pensioenaangiftes.

Wat moet u doen als u medewerker uit dienst is gegaan?

Wanneer een van uw medewerkers uit dienst treedt, is het belangrijk dat u de
(juiste) uitdienstdatum doorgeeft. Wij adviseren u contact op te nemen met de helpdesk van de leverancier van uw salarispakket om een correctie in te sturen. Het is ook mogelijk dat uw medewerk(st)er al vóór 1 januari 2017 uit dienst is gegaan (zie onderwerp mutaties boekjaar 2016).

Wat moet u doen wanneer u nog mutaties heeft over het boekjaar 2016?

Merkt u op dat er gegevens over het boekjaar 2016 niet zijn verwerkt? Dan kunt u deze ontbrekende gegevens handmatig via MijnOrganisatie, Administratie t/m 2016 doorvoeren. 

Let op: Vanwege de controle op het boekjaar 2016 verwerkt het systeem niet direct uw mutatie, u ziet een melding. U hoeft hiermee niets te doen. Wij gaan de doorgevoerde mutatie(s) nog beoordelen. Zorgt u er ook voor dat bij afrekening uit dienst de uitbetaalde extra uren en/of ORT in het boekjaar 2017 over het dienstverband van 2016 meegerekend worden in de opgave definitieve deeltijdfactor en ORT 2016.

Wat moet u doen bij een oproepkracht die een of meerdere periodes niet heeft gewerkt?

Heeft een oproepkracht niet gewerkt in een periode? Ook dan levert u een pensioenaagifte aan. U stuurt dan een zogenaamde nul aangifte met regelinggegevens aan, een gevuld regelingloon en een gevuld bruto uurloon. De overige waardes zijn nul.

Hoe levert u de pensioenaangiftes aan voor vakantiekrachten en stagiaires?

Als een van uw medewerkers geen pensioen opbouwt bij PFZW dan geeft u de regelinggegevens voor deze persoon niet mee. Deze kunt u ‘uitzetten’ in uw salarispakket. Als deze medewerkers ten onrechte in de pensioenadministratie voorkomen, dan moet u deze (laten) intrekken. Als u vragen heeft over het aanleveren van een intrekking, neemt u dan contact op met de leverancier van uw salarispakket.

Wat moet u doen bij onterecht aangemelde medewerkers?

Als een medewerker onterecht aangemeld is bij PFZW, dan levert u hiervoor een intrekking aan in de volgende pensioenaangifte binnen het boekjaar 2018.

In 2018 kunt u alleen correcties over het boekjaar 2017 aanleveren d.m.v. losse correcties of een tijdvakcorrectie. Hiermee kan het dienstverband verwijderd worden vanuit de pensioenadministratie. Als u vragen heeft over het aanleveren van een intrekking, neemt u dan contact op met de leverancier van uw salarispakket.

Wat kunnen de gevolgen zijn met betrekking tot de factuur?

Mogelijk dat eventuele doorgevoerde correcties gevolgen heeft voor een volgende factuur.

Wat moet ik doen bij bijzondere situaties?

Meer situaties staan uitgeschreven in een handig overzicht. Ga naar het overzicht via deze link. Dit overzicht geeft u meer inzicht op welke wijze u bijzondere situaties via een UPA bericht kunt doorgeven.

Wat te doen als u een pensioenaangifte heeft ingestuurd met een regelingloon van € 0,00 bij een deelnemer?

Voor iedere deelnemer die werkzaam is bij een organisatie verwachten wij altijd een regelingloon hoger dan € 0,00. Een regelingloon is gebaseerd op het fulltime jaarsalaris dat iemand kan verdienen conform de geldende cao. Sinds september 2017 wordt een pensioenaangifte met daarin een regelingloon van € 0,00 afgekeurd. Dit betekent dat voor de werknemers voor wie u een regelingsloon van € 0,00 heeft ingevuld, de periode open blijft staan bij ons. Wij verwachten in iedere periode een regelingloon gebaseerd op het fulltime jaarsalaris, ongeacht of iemand heeft gewerkt of niet.

Wat moet ik doen als een deelnemer de eerste maand van het dienstverband niet is verloond?

Wij verwachten iedere maand dat iemand in dienst is een UPA-bericht voor deze deelnemer. Dit betekent dat wanneer een deelnemer in de eerste maand niet is verloond, wij toch een UPA-bericht verwachten voor deze deelnemer. In dit bericht hanteert u hetzelfde regelingloon als in de maand volgend op het bericht en zal het aantal verloonde uren op 0 moeten worden gezet, aangezien er geen daadwerkelijke verloning heeft plaatsgevonden die maand. Het regelingloon mag overigens in geen geval € 0,00 bedragen. Mocht u niet weten hoe u een dergelijk bericht kunt aanmaken in uw pakket, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met uw softwareleverancier.  ​