Extra factuur met verrekening over 2017

Waarom ontvangt u op 22 juni een factuur?

Op 22 juni ontvangt u een extra factuur met een verrekening over 2017. We leggen uit waarom u deze factuur ontvangt.

Uw organisatie heeft in 2016 of 2017 voorschotpremies betaald voor één of meer medewerkers. Achteraf heeft uw organisatie met terugwerkende kracht een wijziging doorgevoerd in bijvoorbeeld de deeltijdfactor of het pensioengevend salaris. Deze wijzigingen hebben wij nog niet eerder geheel verrekend of gefactureerd.

Voorbeelden

De premie voor één of meer medewerkers was bij de eerdere berekening onvolledig doordat:

  • er uitgegaan werd van een salaris dat niet bij die premieperiode hoorde;
  • er uitgegaan werd van een deeltijdfactor die niet bij die premieperiode hoorde.

Extra factuur op MijnOrganisatie

Vanaf 22 juni 2018 kunt u deze factuur inzien op MijnOrganisatie onder ‘Facturen’.

Inloggen op MijnOrganisatie

Betalen of terug ontvangen

Lees meer over betaalwijze of teruggave