Extra factuur met verrekening over 2017

Waarom ontvangt u op 22 juni een factuur?

Op 22 juni 2018 ontvangt u een extra factuur met een verrekening over 2017. We leggen uit waarom u deze factuur ontvangt.

De verrekeningen op de extra factuur hebben te maken met wijzigingen die uw organisatie in 2017 met terugwerkende kracht heeft doorgegeven. Deze wijzigingen hebben wij nog niet eerder (geheel) verrekend of gefactureerd.

Op 20 juni heeft u een e-mail ontvangen over deze extra factuur. De nummers in de e-mail corresponderen met de toelichtingen hieronder:

1. Dubbele registratie dienstverband(en)

Een of meer medewerker(s) waren in een bepaalde periode in 2017 dubbel aangemeld. Hierdoor heeft de organisatie over een bepaalde periode te veel pensioenpremie betaald.

2. Wijziging in deeltijdfactor of pensioengevend salaris

Uw organisatie heeft in 2016 of 2017 voorschotpremies betaald voor een of meer medewerkers. Achteraf heeft uw organisatie met terugwerkende kracht een wijziging doorgevoerd in bijvoorbeeld de deeltijdfactor of het pensioengevend salaris.

3. Begindatum dienstverband(en) aangepast naar latere datum

De begindatum van een of meer dienstverbanden is met terugwerkende kracht aangepast naar een latere datum. Hierdoor heeft de organisatie over een bepaalde periode te veel pensioenpremie betaald.

4. Einddatum dienstverband(en) aangepast naar eerdere datum in 2017

De einddatum van het dienstverband van een of meer medewerkers is met terugwerkende kracht verplaatst naar een eerdere datum.

a. Hierdoor is de nabetaling van een of meer dienstverbanden buiten de dienstverbandperiode verwerkt en verrekend. 

b. Hierdoor is de nabetaling over het dienstverband zowel binnen als buiten de dienstverbandperiode verwerkt en verrekend.

5. Dienstverband(en) verwijderd

Een of meer dienstverbanden zijn achteraf en met terugwerkende kracht verwijderd uit de administratie. Hierdoor ontstonden er verschillen in te betalen premie die destijds nog niet verwerkt konden worden.

6. Einddatum van dienstverband aangepast naar eerdere datum in 2016

De einddatum van het dienstverband van een of meer medewerkers is met terugwerkende kracht verplaatst naar een datum die ligt vóór 1 januari 2017. Hierdoor is er over een bepaalde periode te veel pensioenpremie betaald.

Extra factuur op MijnOrganisatie

U ontvangt deze verrekening als separate factuur. Daardoor is het voor u direct duidelijk en overzichtelijk welke wijzigingen het betreft. Vanaf 22 juni 2018 kunt u deze factuur inzien op MijnOrganisatie onder ‘Facturen’.

Inloggen op MijnOrganisatie

Betalen of terug ontvangen

Lees meer over betaalwijze of teruggave