Correctiefactuur

Verrekening factuurverschillen

Zoals wij u eerder hebben laten weten, zijn er verschillen ontstaan in een of meerdere van uw facturen. Om deze factuurverschillen te verrekenen, heeft u van ons in januari een correctiefactuur ontvangen. Helaas is gebleken, dat in de deze correctiefactuur een aantal door u aangeleverde arbeidsverhoudingen ten onrechte niet zijn meegenomen. Hiervoor ontvangt u een aanvullende correctiefactuur. Onze excuses voor het ongemak.

U kunt de correctiefactuur bekijken en betalen door in te loggen op MijnOrganisatie. U vindt de correctiefactuur als “Correctiefactuur 2014-2016” met de datum 2 maart 2018.

Inloggen op MijnOrganisatie


Betaling of teruggave

De verrekening van factuurverschillen leidt tot een bedrag dat u moet betalen, een bedrag dat u terug ontvangt. Dit is afhankelijk van de betalingen die u tot nu toe al heeft gedaan.

Automatische incasso

Heeft u ons gemachtigd voor automatische incasso? Dan hoeft u verder niets te doen. Wij verrekenen het bedrag op de correctiefactuur via de eerstvolgende automatische incasso.

Maakt u geen gebruik van automatische incasso? Aan de hand van voorbeelden laten we zien wat u moet doen als u de oorspronkelijke factuur/facturen betaald heeft en als u deze niet betaald heeft.

U heeft de oorspronkelijke factuur betaald

Als u de oorspronkelijke factuur heeft betaald, dan gaat u uit van het bedrag op de correctiefactuur. Dit zijn de drie belangrijkste situaties die kunnen ontstaan:

1. U ontvangt een bedrag terug.
2. U moet een bedrag bijbetalen.
3. Er is een nihil verschil (kleiner dan 1 euro).

 

Situatie 1: U ontvangt een bedrag terug – voorbeeld:

Factuur was € 100,-

Door u betaald € 100,-

Correctiefactuur credit € 80,-

Terug te ontvangen/te verrekenen  € 80,-

In deze situatie kunt u dit bedrag van de correctiefactuur verrekenen met een betaling van de volgende factuur. Wilt u niet zo lang wachten? Dan kunt u een verzoek tot terugbetalen indienen per e-mail via incasso@pfzw.nl voor het creditbedrag op de correctiefactuur.

 

Situatie 2: U moet een bedrag betalen – voorbeeld:

Factuur was € 100,-

Door u betaald € 100,-

Correctiefactuur debet € 20,-

Te betalen € 20,-

In deze situatie verzoeken wij u het bedrag op de correctiefactuur te voldoen.

 

Situatie 3: Er is een nihil verschil (kleiner dan 1 euro) – voorbeeld:

Factuur was € 100,-

Door u betaald € 100,-

Correctiefactuur credit € 0,42

Te verrekenen € 0,42

Wij verzoeken u bij een verschil kleiner dan 1 euro (nihil) het bedrag te verrekenen met een volgende (reguliere) factuur.

 

U heeft de oorspronkelijke factuur niet betaald

In uitzonderlijke situaties hebben organisaties de oorspronkelijke factuur of facturen nog niet betaald. Mocht u de oorspronkelijke factuur of facturen nog niet betaald hebben, wilt u dan het bedrag op de correctiefactuur verrekenen met het bedrag op de oorspronkelijke factuur/facturen. De drie belangrijkste situaties die kunnen ontstaan:

 

4. U moet een bedrag bijbetalen.
5. U ontvangt een bedrag terug.
6. Er is een nihil verschil (kleiner dan 1 euro).

 

Situatie 4: u moet een bedrag bijbetalen – voorbeeld:

Factuur was € 100,-

Correctiefactuur credit € 80,-

Te voldoen € 20,-

In deze situatie verzoeken wij u het verrekende bedrag te voldoen.

 

 

Situatie 5: u ontvangt een bedrag terug – voorbeeld:

Factuur was € 100,-

Correctiefactuur credit € 120,-

Te verrekenen/ontvangen € 20,-

In deze situatie kunt u dit bedrag van de correctiefactuur verrekenen met een betaling van de volgende factuur. Wilt u niet zo lang wachten? Dan kunt u een verzoek tot terugbetalen indienen per e-mail via incasso@pfzw.nl voor het creditbedrag op de correctiefactuur.

 

Situatie 6: er is een nihil verschil – voorbeeld:

Factuur was € 100,-

Correctiefactuur credit € 100,42

Te verrekenen: € 0,42

Wij verzoeken u bij een verschil kleiner dan 1 euro (nihil) het bedrag te verrekenen met een volgende (reguliere) factuur.  

Veelgestelde vragen over facturen