Correctiefactuur

Verrekening factuurverschillen

​Door technische storingen in ons facturatiesysteem zijn er verschillen op een of meerdere facturen ontstaan. Inmiddels is het facturatiesysteem hersteld. We verrekenen de geconstateerde verschillen op een extra correctiefactuur.


Ons facturatiesysteem werkt weer naar behoren. Wij zijn blij dat we ondanks alle tegenslagen nu toch de factuurverschillen met deze correctiefactuur kunnen herstellen. Wij danken u hartelijk voor uw geduld.

Verrekening van factuurverschillen

We hebben alles nagerekend. De factuurverschillen zijn ontstaan doordat mutaties met terugwerkende kracht niet correct werden verrekend. De correctiefactuur verrekent de factuurverschillen over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016. Deze correctiefactuur betreft een extra factuur naast uw reguliere maandelijkse facturen.

Als het te betalen of ontvangen bedrag op de correctiefactuur afwijkt van het bedrag dat u had verwacht, dan kan dat komen door correcties bij controle.

Vanaf 22 januari op MijnOrganisatie

U kunt de correctiefactuur vanaf 22 januari 2018 bekijken door in te loggen op MijnOrganisatie. U vindt de correctiefactuur op MijnOrganisatie met de naam “Correctiefactuur 2014-2016”.

 

Inloggen op MijnOrganisatie


Betaling of teruggave

De verrekening van factuurverschillen leidt tot een bedrag dat u moet betalen, een bedrag dat u terug ontvangt of een verschil kleiner dan 1 euro.

Automatische incasso

Betaalt u uw facturen altijd via automatische incasso? Dan hoeft u verder niets te doen. Wij verrekenen het bedrag op de correctiefactuur via de eerstvolgende automatische incasso.

Maakt u geen gebruik van automatische incasso? Aan de hand van voorbeelden laten we zien wat u moet doen als u de oorspronkelijke factuur/facturen betaald heeft en als u deze niet betaald heeft.

U heeft de oorspronkelijke factuur betaald

Als u de oorspronkelijke factuur heeft betaald, dan gaat u uit van het bedrag op de correctiefactuur. Dit zijn de drie belangrijkste situaties die kunnen ontstaan:

1. U ontvangt een bedrag terug.
2. U moet een bedrag bijbetalen.
3. Er is een nihil verschil (kleiner dan 1 euro).

 

Situatie 1: U ontvangt een bedrag terug – voorbeeld:

Factuur was € 100,-

Door u betaald € 100,-

Correctiefactuur credit € 80,-

Terug te ontvangen/te verrekenen  € 80,-

In deze situatie kunt u het creditbedrag van de correctiefactuur verrekenen met een volgende factuur. Kunt u daar niet op wachten? Dan kunt u een verzoek tot terugbetalen indienen per e-mail via incasso@pfzw.nl voor het creditbedrag op de correctiefactuur.

 

Situatie 2: U moet een bedrag betalen – voorbeeld:

Factuur was € 100,-

Door u betaald € 100,-

Correctiefactuur debet € 20,-

Te betalen € 20,-

In deze situatie verzoeken wij u het bedrag op de correctiefactuur te voldoen.

 

Situatie 3: Er is een nihil verschil (kleiner dan 1 euro) – voorbeeld:

Factuur was € 100,-

Door u betaald € 100,-

Correctiefactuur credit € 0,42

Te verrekenen € 0,42

Wij verzoeken u bij een verschil kleiner dan 1 euro (nihil) het bedrag te verrekenen met een volgende (reguliere) factuur.

 

U heeft de oorspronkelijke factuur niet betaald

In uitzonderlijke situaties hebben organisaties de oorspronkelijke factuur of facturen nog niet betaald. Mocht u de oorspronkelijke factuur of facturen nog niet betaald hebben, wilt u dan het bedrag op de correctiefactuur verrekenen met het bedrag op de oorspronkelijke factuur/facturen. De drie belangrijkste situaties die kunnen ontstaan:

 

4. U moet een bedrag bijbetalen.
5. U ontvangt een bedrag terug.
6. Er is een nihil verschil (kleiner dan 1 euro).

 

Situatie 4: u moet een bedrag bijbetalen – voorbeeld:

Factuur was € 100,-

Correctiefactuur credit € 80,-

Te voldoen € 20,-

In deze situatie verzoeken wij u het verrekende bedrag te voldoen.

 

 

Situatie 5: u ontvangt een bedrag terug – voorbeeld:

Factuur was € 100,-

Correctiefactuur credit € 120,-

Te verrekenen/ontvangen € 20,-

In deze situatie kunt u te verrekenen bedrag (dus niet het volledige bedrag van de correctiefactuur) weer verrekenen met een volgende factuur. Kunt u daar niet op wachten? Dan kunt u een verzoek tot terugbetalen indienen per e-mail via incasso@pfzw.nl voor het verrekende bedrag.

 

Situatie 6: er is een nihil verschil – voorbeeld:

Factuur was € 100,-

Correctiefactuur credit € 100,42

Te verrekenen: € 0,42

Wij verzoeken u bij een verschil kleiner dan 1 euro (nihil) het bedrag te verrekenen met een volgende (reguliere) factuur.  

n