Lever uw pensioengegevens over 2018 aan

Verrekening alleen mogelijk met volledige UPA-aangifte 2018

Organisaties die in 4-wekelijkse perioden verlonen, ontvangen een aparte factuur met een verrekening van de UPA-aanleveringen over 2018. Maar dat kan alleen als u uw aangifte over 2018 volledig én via de UPA heeft ingezonden.

UPA sinds 1 januari 2017

Zoals u weet, zijn alle organisaties aangesloten bij PFZW per 1 januari 2017 overgegaan op de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA). Uw organisatie verloont in
4-wekelijkse perioden en doet daardoor ook pensioenaangifte in 4-wekelijkse perioden. Hiermee behoort uw organisatie tot een kleine uitzonderingsgroep.

Uw pensioenaangifte via de UPA niet volledig

U heeft over 2018 geen of geen volledige pensioenaangifte via de UPA gedaan. Daarom kunnen wij de premies over 2018 nog niet definitief vaststellen. U heeft over 2018 alleen voorschotpremies betaald.

Verrekening alleen mogelijk met volledige UPA-aangifte 2018

Over 2018 heeft u alleen voorschotpremies betaald. PFZW wil graag de definitieve premies over 2018 vaststellen en met u verrekenen. Van uw organisatie ontbreken er nog gegevens over 2018. Daarom verzoeken wij u zo spoedig mogelijk alle pensioengegevens over 2018 via de UPA aan te leveren.

Verplichting tot aanlevering

Daarbij wijzen we op het belang en uw plicht om op tijd pensioenaangifte te doen via de UPA. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid én verplichting om de pensioengegevens van uw organisatie en bijbehorende medewerkers juist te registreren.

Aanleveren: hoe gaat u te werk?

In 4 stappen downloadt u het overzicht met ontbrekende UPA-aanleveringen:

1: Ga naar pfzw.nl/upaperiode.

2: Log in met uw inloggegevens van MijnOrganisatie.

3: U ziet het scherm “Ontbrekende UPA periode(n)”.

4: Download het bestand/de bestanden om te zien over welke periode(n) het gaat.

Vervolgens kunt u de ontbrekende UPA-periode(n) alsnog aanleveren. Lees meer op pfzw.nl/upa.

Ook in 2019 blijft u tot nader bericht in eerste instantie voorschotpremies betalen.