Factuur over 2018

bij 4-wekelijkse verloning

Uw organisatie betaalt de salarissen 4-wekelijks. De meeste werkgevers verlonen per maand. Op dit moment is ons facturatiesysteem alleen daarop ingericht. Daarom ontvangt u van ons een aparte factuur waarop de pensioenaangiftes van 2018 zijn gefactureerd. 

Pensioenaangiftes niet gefactureerd

Omdat de 4-wekelijkse verloning nog niet beschikbaar is in ons facturatiesysteem, heeft u over 2018 alleen voorschotpremies heeft betaald. De pensioenaangiftes die u in 2018 heeft gedaan, verrekenen we op een aparte factuur. Ook in 2019 betaalt u voorschotpremies die we achteraf verrekenen.

Bekijk de aparte factuur op MijnOrganisatie

De factuur is dus een jaarafrekening over 2018. Het gaat daarbij om een verrekening van de daadwerkelijke uren en onregelmatigheidstoeslagen die u heeft doorgegeven over 2018. Deze factuur kunt u inzien op MijnOrganisatie: ga via 'Factureren' naar 'Overige facturen'.

Mutaties met terugwerkende kracht

Mocht u na het bekijken van de factuur een correctie van de pensioengegevens over 2018 doorgeven, wordt deze later gefactureerd. Dit geldt overigens ook voor correcties van de pensioengegevens over 2019. Aangeleverde UPA-berichten worden normaal verwerkt.

Inloggen op MijnOrganisatie


Let op: als u over 2018 nog geen volledige aangifte via de UPA heeft gedaan, dan kunnen we de definitieve premies nog niet vaststellen. Lees meer op
pfzw.nl/2018nietcompleet.