Factuurdata 2019 en 2020

Op onderstaande data krijgt u onze factuur voor de pensioenpremie

U bent verplicht om vóór de tiende van de maand uw wijzigingen over de voorafgaande maand door te geven. Wijzigingen die u na de tiende doorgeeft, verwerken we zo veel mogelijk direct op de eerstvolgende factuur.

Voorwaarde is dat uw pensioengegevens via de UPA (én correct) worden aangeleverd en vervolgens kunnen worden ingelezen.

Maand Factuurdatum Datum automatische incasso
​November 30-10-2019 ​27-11-2019
December 29-11-2019 27-12-2019
Januari 30-12-2019 28-01-2020
Februari 30-01-2020 27-02-2020
Maart 28-02-2020 27-03-2020
April 30-03-2020 27-04-2020
Mei 29-04-2020 27-05-2020
Juni 29-05-2020 26-06-2020
Juli 29-06-2020 27-07-2020
Augustus 30-07-2020 27-08-2020
September 28-08-2020 28-09-2020
Oktober 29-09-2020 27-10-2020
November 30-10-2020 26-11-2020
December 27-11-2020 28-12-2020
Januari 20-12-2020 27-01-2021