Disclaimer

Pensioenfonds Zorg en Welzijn besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze website. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist of in strijd met de wet is. Pensioenfonds Zorg en Welzijn aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn stelt de informatie op de website alleen beschikbaar ter kennisneming, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de lezer aanvaardt dat Pensioenfonds Zorg en Welzijn niet aansprakelijk is voor de inhoud van de informatie of de beslissingen die op basis van de gepubliceerde informatie worden gemaakt.

De uitkomsten van de berekeningen in het rekenprogramma voor de premieverdeling zijn indicatief. Ze zijn gebaseerd op de bestandsgegevens zoals vastgelegd in het registratiesysteem van Pensioenfonds Zorg en Welzijn derde kwartaal 2016. Deze bestandsgegevens zijn dus een momentopname.