Miljoenennota 2016: gevolgen voor u als werkgever

De Miljoenennota 2016 die op Prinsjesdag werd gepresenteerd, heeft ook gevolgen voor werkgevers en werknemers in de sector zorg en welzijn. Speciaal voor u hebben onze HR-adviseurs de belangrijkste veranderingen samengevat.

De belangrijkste veranderingen in 2016:

 1. Aanpak schijnconstructies
  Via de nieuwe Wet aanpak schijnconstructies versterkt het kabinet de positie van werknemers op de arbeidsmarkt. Zo krijgt een medewerker meer mogelijkheden om loondoorbetaling af te dwingen. Dit kan zelfs bij de contractpartner van een werkgever.
 2. Flexibel werken
  Met de nieuwe Wet flexibel werken die 1 januari 2016 ingaat, wil het kabinet dat werknemers werk en privé beter op elkaar kunnen afstemmen.
 3. Aandacht voor scholing en mobiliteit
  Er moet volgens het kabinet meer aandacht komen voor de ontwikkeling van de zorgprofessional zodat de beroepsgroep straks klaar is voor de toekomst. Daarom komt er meer geld voor opleidingen en werkervaringsplaatsen. Competentie-ontwikkeling en een leven lang leren staan hierbij centraal.
 4. Duurzame inzetbaarheid
  Via verschillende campagnes zal het kabinet ook in 2016 stimuleren dat medewerkers tijdens hun hele loopbaan gezond en met plezier aan het werk gaan en langer aan het werk blijven. Een nieuw project ‘Werkend leren’ moet het (informeel) leren op het werk stimuleren.
 5. Lastenverlichting
  Om de kans op werk te vergroten, verlaagt het kabinet de lasten op arbeid. In het bijzonder voor werkenden met lagere en middeninkomens.

Meer weten?

Precies weten wat er gaat veranderen? Lees de brochure 'Miljoenennota 2016, gevolgen voor zorg en welzijn'.

Stelt u deze informatie op prijs? Geef uw mening!