Arbeidsmonitor

Een gezonde en duurzame loopbaan voor uw medewerkers

​De Arbeidsmonitor is dé HR-database voor zorg- en welzijnsinstellingen en geeft u cijfermatig inzicht in uw huidige personele organisatie.   

 

De Arbeidsmonitor maakt het mogelijk om snel te reageren op de personele ontwikkelingen binnen uw organisatie en binnen de sector, door inzicht te bieden in personele gegevens van uw organisatie. Afhankelijk van het door u gekozen abonnement, kunt u uw eigen gegevens met de sector, de regio of met de landelijke cijfers vergelijken.

 

Vernieuwd portaal

We zijn bezig met een vernieuwd portaal. Daarom is het nu niet mogelijk om een nieuw abonnement af te sluiten. Wij informeren u begin 2020. Wilt u op de hoogte gehouden worden, mail dan naar arbeidsmonitor@pfzw.nl.

 

De Thema's van de Arbeidsmonitor

​De Arbeidsmonitor heeft twee vormen: Arbeidsmonitor Pro en Arbeidsmonitor Start. Elk kent zijn eigen thema's.

Thema’s binnen de Arbeidsmonitor Start

Thema ´Basisgegevens’ 

Het thema 'Basisgegevens' toont de opbouw van het personeelsbestand in uw organisatie onderverdeeld in vaste en flexibele contracten. Flexibele contracten zijn alleen oproepkrachten. De overige dienstverbanden zijn vast contracten.  De opbouw is gebaseerd op de eindstand van kwartaal 4 voor de gekozen periode(s). 

Thema ‘Leeftijdsopbouw‘ 

Het thema 'Leeftijdsopbouw' toont de actuele leeftijdsopbouw van de werknemers in uw organisatie vanuit de door u gekozen meetwaarden. Deze zijn gebaseerd op de eindstand van kwartaal 4 voor de gekozen periode. 

Thema ‘Mobiliteit’ 

Het thema 'Mobiliteit' toont de in- en uitstroom van werknemers in uw organisatie. 

Thema's binnen de Arbeidsmonitor Pro

Bij Pro abonnement heeft u, naast de start thema's, ook toegang tot de volgende thema's.

Thema 'Arbeidsvolume'

Het thema 'Arbeidsvolume' toont de opbouw van het personeelsbestand in uw organisatie. De opbouw wordt gegeven in aantal werknemers, aantal contracten en aantal fte. 

Thema ´Deeltijdfactor’

Het thema 'Deeltijdfactor' toont de gemiddelde deeltijdfactor van de medewerkerswerknemers in uw organisatie. De gemiddelde deeltijdfactor is berekend aan de hand van de definitieve deeltijdfactor op 31 december. 

Thema ‘Salaris’  

Het thema 'Salaris' toont het gemiddelde voltijdssalaris van de werknemers in uw organisatie op 31-12 december van de geselecteerde periode(s). Het gemiddelde salaris is berekend aan de hand van het aantal fte. 

Thema Oproep en Vast’  

Het thema 'Oproep en Vast' toont het aantal contracten in uw organisatie, onderverdeeld naar oproepkrachten en vaste contracten.  

Thema ´Arbeidsongeschiktheid’  

Het thema 'Arbeidsongeschiktheid' toont het aantal werknemers dat een WAO-uitkering of WIA-uitkering krijgt. 

Handleidingen voor de Arbeidsmonitor

Abonnement Arbeidsmonitor Start 
Deze versie geeft inzicht in de cijfers van uw eigen organisatie.  

Arbeidsmonitor Pro

Deze versie geeft inzicht in  cijfers van uw eigen organisatie. De getallen zijn te vergelijken met andere instellingen uit de sector, in zelf te kiezen regio’s en landelijk.

Arbeidsmonitor Werkgeversorganisatie

Deze versie geeft inzicht in cijfers van uw eigen organisatie en van het samenwerkingsverband. Daarnaast zijn de getallen te vergelijken met andere instellingen uit de sector, in zelf te kiezen regio’s en landelijk.


Inloggen Arbeidsmonitor 

Persoonlijk contact  

Benieuwd wat de Arbeidsmonitor uw organisatie kan opleveren? Neem voor een vrijblijvend adviesgesprek contact op met uw accountmanager. ​