Arbeidsmarktvragen en strategische personeelsplanning

Weet u hoeveel medewerkers u over vijf of tien jaar nodig heeft om uw doelstellingen te bereiken? Wat het effect is van bezuinigingen op uw beleid? Of wat de verhoging van de AOW-leeftijd op langere termijn betekent voor de inzetbaarheid van uw medewerkers? Met strategische personeelsplanning krijgt u antwoord op al dit soort vragen. Onze accountmanagers en HR-adviseurs helpen u hier graag bij.  

Dankzij strategische personeelsplanning bent u beter voorbereid op toekomstige ontwikkelingen als vergrijzing, krimp of groei en kunt u tijdig bijsturen waar dat nodig is. PFZW helpt u graag bij uw arbeidsmarktvragen en het vormgeven van strategische personeelsplanning binnen uw organisatie.

Instrumenten voor strategische personeelsplanning     

PFZW beschikt over een unieke databank met veel inzichten, kengetallen, trendanalyses en onderzoeken uit de sector zorg en welzijn. Al deze informatie gebruiken wij om u te ondersteunen bij uw strategische HR-beleid. Voor het opzetten en uitvoeren van strategische personeelsplanning hebben wij instrumenten ontwikkeld waar u als werkgever gebruik van kunt maken.

  

1. De Arbeidsmonitor
De Arbeidsmonitor is dé HR-database voor zorg- en welzijnsinstellingen en geeft  cijfermatig inzicht in uw huidige personeelsbestand. U kunt de personele ken- en stuurgetallen van uw organisatie vervolgens zelf vergelijken met regionale organisaties, de sector, of met landelijke cijfers.   

Lees meer over de Arbeidsmonitor  

2. Spiegelsessie
In overleg met een accountmanager kan een Spiegelsessie gegeven worden. Een Spiegelsessie is een bijeenkomst van ongeveer 2 uur tussen uw directie en HR-verantwoordelijke en de accountmanager van PFZW.  De accountmanager laat aan de hand van actuele cijfers zien waar uw organisatie nu staat, afgezet tegen trends binnen de sector.   

Lees meer over de Spiegelsessie      

  
Persoonlijk contact 
  

Benieuwd wat PFZW kan betekenen bij uw strategische personeelsplanning? Neem voor een vrijblijvend adviesgesprek contact op met uw accountmanager of uw HR-adviseur.