Pensioen voor doorstroom

Wat kunnen wij betekenen en wat zijn de kosten?

PFZW helpt om de mogelijkheden van de PFZW-pensioenregeling goed uit te leggen, zowel aan werkgevers als aan medewerkers.

Hiervoor zetten wij verschillende middelen in:

1. Maatwerkadvies, waarbij PFZW werkgevers ondersteunt bij:

  • het inzichtelijk maken wat de financiële gevolgen zijn van diverse oplossingen, voor zowel de werkgever als de werknemer. PFZW geeft daarbij advies over de diverse oplossingsrichtingen
  • het opstellen van de regeling voor haar medewerkers

Inzet voor een gezonde sector

2. Cursussen en workshops voor HR-professionals over actualitetien rondom pensioen en de mogelijkheden binnen de regeling van PFZW. Ook wordt dieper ingegaan over de mogelijkheden om eerder met pensioen te gaan.
Bijblijven op pensioengebied

3. Voorlichtingsbijeenkomsten voor uw medewerkers waar de diverse mogelijkheden binnen de pensioenregeling worden besproken. Hierbij wordt ook een toelichting gegeven op de mogelijkheden die de overige arbeidsvoorwaarden bieden.

Uw medewerkers informeren

4. Pensioenadviesdagen voor uw medewerkers. Deze organiseert PFZW op verzoek om uw medewerkers persoonlijk toe te lichten wat de mogelijkheden binnen de pensioenregeling voor hen kan betekenen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de PFZW pensioenplanner op pfzw.nl/mijnpfzw.
Pensioenadviesdagen

Kosten

De workshops en maatwerkdienstverlening gericht aan de HR professionals zijn betaalde dienstverlening door PFZW. De workshops kunnen in company of via een open inschrijving gevolgd worden en kennen een vaste prijs.

De maatwerkdienstverlening, waarbij wordt ingegaan op de specifieke situatie en wensen van een werkgever geschiedt op consultancybasis tegen een vast tarief per uur. Hiervoor ontvangt de werkgever vooraf een offerte. PFZW heeft geen winstoogmerk en hanteert bij haar tarieven de kostprijs.

Aan de voorlichtingsbijeenkomsten en pensioenadviesdagen aan medewerkers zijn geen kosten verbonden.

 

Meer informatie

Vraag vrijblijvend een gesprek aan of neem contact op met uw accountmanager.


Een gesprek met een HR-adviseur aanvragen