Koppeling Basisregistratie Personen (BRP)

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan persoonsgegevens van inwoners in Nederland. En van personen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Als service aan u gebruiken wij deze gegevens in de pensioenadministratie.

Resultaat

Zonder uw tussenkomst worden alle gegevens over uw (oud-)medewerkers automatisch aangepast, als er wijzigingen zijn in de Basisregistratie Personen(BRP). Denk hierbij aan adresgegevens, huwelijk/geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden.

Voor wie?

Salarisadministrateurs en andere functionarissen die zich bezighouden met pensioenadministratie.

Zodra er wijzigingen plaatsvinden in de BRP worden deze automatisch in de pensioenadministratie doorgevoerd.

Kosten

Gratis

Bijzonderheden

Het aangaan of beëindigen van een samenlevingsovereenkomst wordt niet geregistreerd in de BRP. Dit moet uw medewerker via een formulier aan ons doorgeven.

Meer informatie

Neem contact op met de werkgeversdesk.