Veelgestelde vragen over het pensioenoverzicht

​Hebben uw medewerkers vragen over het UPO? Bekijk hier de vraag- en antwoordlijst.

In onderstaande lijst vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen aan onze klantenservice. Wellicht stellen uw medewerkers deze vragen ook aan u. Hier vindt u de antwoorden die u hen kunt geven.

Veelgestelde vragen van medewerkers over het UPO

Wanneer krijg ik mijn uniform pensioenoverzicht (UPO) 2015?

​De uniforme pensioenoverzichten versturen wij van mei tot en met september. U heeft uw pensioenoverzicht dus vóór 1 oktober in huis. De pensioenoverzichten worden verstuurd per instelling, u en uw collega's ontvangen het overzicht dus ongeveer op hetzelfde moment.

Waarop moet ik letten in mijn uniform pensioenoverzicht (UPO)?

​De drie belangrijkste onderdelen in uw uniform pensioenoverzicht zijn de (lichtblauwe) informatiekaders over de drie pensioensoorten in uw regeling:

  • ouderdomspensioen (pagina 2, onder ‘Bij pensionering’)
  • partnerpensioen (pagina 2, onder ‘Bij overlijden’)
  • arbeidsongeschiktheidspensioen (pagina 3, onder ‘Bij arbeidsongeschiktheid’)

In de kaders ‘Bij pensionering’ en ‘Bij overlijden’ staan zowel uw rechten op 31 december 2013 als uw te bereiken rechten. In het kader ‘Bij arbeidsongeschiktheid’staan uitkeringsbedragen die gelden als u arbeidsongeschikt zou raken.

Ik ben de toelichting bij mijn uniform pensioenoverzicht kwijt, kan ik deze ergens downloaden?

​Jazeker, als u op deze link klikt krijgt u de toelichting als pdf in uw scherm. Via ‘bestand’ (bovenin de pdf) kunt u het document afdrukken of opslaan.

Waarom wijken de bedragen op het UPO af van de bedragen in MijnPFZW?

​Het UPO toont de bedragen met een pensioenleeftijd van 65 jaar. MijnPFZW is actueler en toont het pensioen op AOW-leeftijd.

Heeft u Flexpensioen opgebouwd? Dan ziet u dit ook op het UPO terug. Het Flexpensioen zetten wij op 60 jaar om naar ouderdomspensioen. In MijnPFZW gaan wij alvast uit van de fictieve situatie dat wij het Flexpensioen inderdaad mogen omzetten.

Waarom staan er geen nettobedragen in mijn uniform pensioenoverzicht (UPO)?

​Het uniform pensioenoverzicht (UPO) is een wettelijk verplicht, voor iedereen gelijk overzicht, waarin alleen brutobedragen vermeld worden.

Ik zie maar één werkgever in mijn pensioenoverzicht, maar heb er meerdere gehad. Waar vind ik de rest?

​Uw volledige arbeidsverleden in de sector zorg en welzijn kunt u terugvinden in MijnPFZW. Ga naar MijnPFZW, kijk onder het tabblad‘mijn pensioen’ en klik vervolgens op ‘mijn basisgegevens’. Onderaan de basisgegevens kunt u dan klikken op ‘bekijk alle periodes waarin u pensioen heeft opgebouwd’. Als u dit doet, krijgt u een overzicht van uw arbeidsverleden.

Wat zijn deelnemingsjaren en hoe zijn deze berekend?

​Een deelnemingsjaar is elk jaar dat u in een dienstverband pensioen heeft opgebouwd. De deelnemingsjaren in uw pensioenoverzicht zijn bruto jaren. Dat betekent dat de deeltijdfactor, eventuele compensatierechten of jaren uit waardeoverdracht niet zijn verrekend, als dat voor u van toepassing is.

Bijvoorbeeld: als u 20 jaar 50% werkt in de sector, dan staan er 20 deelnemingsjaren. Het totaal aantal jaren dus dat u werkt in de sector zorg en welzijn én bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn pensioen opbouwt. Uiteraard houden we bij het berekenen van uw pensioenaanspraken (de bedragen in uw overzicht) wel gewoon rekening met deeltijdfactor en/of waardeoverdracht.

Wilt u zien met hoeveel pensioenjaren wij uw pensioen daadwerkelijk berekenen? Dat kan in MijnPFZW. Ga naar MijnPFZW,kijk onder het tabblad 'mijn pensioen' en klik vervolgens op mijn basisgegevens. In de netto pensioenjaren isrrekening gehouden met deeltijdfactor, eventuele compensatierechten of waardeoverdracht, als dat voor u van toepassing is.

Ik heb dit jaar nog geen uniform pensioenoverzicht ontvangen en ik heb het nu nodig.

Zolang u pensioen opbouwt ontvangt u het pensioenoverzicht jaarlijks. Eventueel eerder toegezonden pensioenoverzichten zijn digitaal voor u beschikbaar. Ga naar MijnPFZW en kijk onder ‘mijn overzichten’. Hier kunt u uw meest recente pensioenoverzicht downloaden en printen of opslaan op uw computer.

Heeft u bijvoorbeeld in verband met het aanvragen van een hypotheek een recenter pensioenoverzicht nodig? Neemt u dan contact op met de klantenservice.

Er staan onjuiste gegevens in mijn uniform pensioenoverzicht.

​​Als dit het geval is, kunt u dat bij uw werkgever aangeven. Wij krijgen uw gegevens namelijk van uw werkgever door; eventuele correcties dus ook.

 
De getoonde bedragen zijn op basis van de bij ons bekende gegevens per 31 december 2013. Veranderingen in uw salaris of dienstverband en wettelijke wijzigingen (zoals maximering van het opbouwpercentage of de verhoging van uw pensioenleeftijd van 65 jaar naar de leeftijd waarop uw AOW ingaat) zijn niet in dit pensioenoverzicht verwerkt.

Waarom staat mijn partner niet op mijn uniform pensioenoverzicht vermeld?

​Het pensioenoverzicht is gebaseerd op uw situatie op 31 december 2013. Bent u na die datum getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Of heeft u na die datum uw partner waarmee u samenwoont aangemeld? Dan staat uw partner nog niet vermeld op uw pensioenoverzicht. Uiteraard staat uw partner wel vermeld in MijnPFZW (zie www.pfzw.nl/mijnpfzw onder ‘mijn profiel’).​

Kan ik mijn uniform pensioenoverzicht digitaal ontvangen?

​Ja, dat kan. Ga naar MijnPFZW log in met uw DigiD en kies voor Mijn profiel. Onder 'abonnementen' klikt u bij 'pensioenoverzicht' op de link 'wijzigen'. Daarna kunt u er voor kiezen om uw pensioenoverzicht voortaan digitaal te ontvangen.

Vul ook uw e-mailadres in. Wij sturen u dan volgend jaar een e-mail als het pensioenoverzicht voor u klaar staat in MijnPFZW. Onder ‘Mijn overzichten’ bewaren we bovendien al uw pensioenoverzichten voor u.

Wilt u nog wat hulp? In dit korte filmpje ziet u welke stappen u moet doorlopen om voortaan uw pensioenoverzicht digitaal te ontvangen.

Wat is AOW en wanneer krijg ik dit?

​AOW is het Nederlandse basispensioen voor iedere inwoner in Nederland. Woont of werkt u in Nederland, dan bent u verzekerd voor de AOW. De AOW wordt geregeld door de Sociale Verzekeringsbank (SVW). Hoe hoog de AOW op dit moment is en welke AOW leeftijd voor u van toepassing is vindt u op www.svb.nl.

Wat is de factor A en wat moet ik hiermee doen?

​De factor A of pensioenaangroei (de A staat voor aangroei) is het pensioen dat u opbouwt in een kalenderjaar.

Ontvangt u meerdere pensioenoverzichten? Dan moet u de factor A bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar optellen.

Als u uw pensioen wilt aanvullen met bijvoorbeeld lijfrentes, kunt u met de factor A uitrekenen wat uw fiscale jaarruimte is. De fiscale jaarruimte is het bedrag aan lijfrentepremie dat u maximaal kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.  

Wilt u uw fiscale jaarruimte berekenen? Ga dan naar de rekenhulp lijfrente van de Belastingdienst.  

De pensioenaangroei 2013 is berekend met de pensioenleeftijd van 65 jaar. In 2014 geldt echter een pensioenleeftijd van 67 jaar. Mag ik de pensioenaangroei op het UPO dan wel gebruiken als factor A over 2014?

Ja, dat mag. In de pensioenaangroei hebben wij hiermee rekening gehouden door een correctiefactor op de pensioenaangroei toe te passen.

Waar zie ik een totaaloverzicht van mijn pensioen en AOW?

​In MijnPFZW ziet u zowel uw pensioen als uw AOW. Bij de AOW die wordt weergegeven wordt rekening gehouden met uw burgerlijke staat (gehuwd of ongehuwd). Als u in het buitenland gewoond heeft (waardoor uw AOW lager wordt) kunt u zelf aangeven dat er jaren zijn geweest dat u niet verzekerd bent geweest. De planner rekent dan het bedrag uit. De Sociale Verzekeringsbank (die de AOW regelt) berekent op uw AOW-leeftijd de exacte hoogte van uw AOW.

U kunt daarnaast ook kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Op deze website, een initiatief van de Stichting Pensioenregister, staan uw gegevens ook bij elkaar. Dit overzicht is minder gedetailleerd dan het overzicht in MijnPFZW.

De AOW-leeftijd is toch omhoog gegaan? Waarom staat er in mijn uniform pensioenoverzicht dan 65 jaar?

​De AOW-leeftijd is inderdaad aangepast en zal stapsgewijs stijgen. Het uniform pensioenoverzicht geeft de stand weer per 31 december 2013. Op deze datum is de pensioenleeftijd nog 65 jaar. Daarom staat die leeftijd in uw uniform pensioenoverzicht. In het pensioenoverzicht van 2015 tonen wij wel de pensioenrechten op basis van de nieuwe pensioenleeftijd.

Mijn Extrapensioen staat niet in mijn uniform pensioenoverzicht.

​​Heeft u naast de collectieve regeling ook Extrapensioen? Extrapensioen Pluspensioen is onderdeel van uw uniform pensioenoverzicht. Voor Extrapensioen Rendementspensioen ontvangt u een apart pensioenoverzicht in september.

Hoe meld ik mijn partner aan?

​Als u getrouwd bent of u heeft een geregistreerd partnerschap, dan hoeft u uw partner niet aan te melden. Dit krijgen wij automatisch door van de gemeente. Woont u samen, mét een notariële samenlevingsovereenkomst, dan is het noodzakelijk om uw partner zelf aan te melden.

Ga hiervoor naar MijnPFZW. Bij 'Meld uw partner aan' kunt u uw notariële samenlevingsovereenkomst uploaden.

Wanneer kan ik met pensioen?

​U kunt op verschillende momenten met pensioen gaan. De pensioenregeling is flexibel. Heeft u Flexpensioen opgebouwd? Dan krijgt u van ons vanzelf een brief ongeveer zes maanden voordat u 60 jaar wordt. Wilt u nog vóór uw 60ste pensioen opnemen, neem dan zelf even contact met ons op. Ongeveer zes maanden voordat u de AOW leeftijd bereikt, krijgt u een brief over uw ouderdomspensioen. Als voor de AOW-leeftijd al pensioen wilt opnemen, kunt u via de pensioenplanner in MijnPFZW zelf de hoogte hiervan berekenen. U kunt ook via MijnPFZW de aanvraag indienen voor het opnemen van pensioen.

Hoe vraag ik waardeoverdracht aan?

Om een waardeoverdracht aan te vragen gaat u naar MijnPFZW. Bij het tabblad 'Regelen' kunt u bij 'Een ander pensioen onderbrengen bij PFZW' een offerte aanvragen.

Hoe neem ik contact op met de klantenservice?

​​U kunt de klantenservice mailen door het contactformulier op te sturen. U kunt ook bellen naar (030) 277 55 77 (op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur). Of stuur ons uw vraag via facebook: www.facebook.com/pfzwpensioen