Nieuw onderzoek ‘Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid’

In augustus 2015 publiceerde Sociaal en Cultureel Planbureau een onderzoek over het draagvlak voor solidariteit in de aanvullende pensioenen.

Naar het onderzoek